Bezpieczna energia z odpadów

Sortownia w Lubawce, czyli energia z odpadów

Sortownia i zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce rozwiąże problem 40 tys. ton śmieci rocznie. Z sortowni w Lubawce skorzysta 17 gmin z okolic Włabrzycha oraz Czesi.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom spółka w Lubawce do inwestycji wartej około 43 mln zł przygotowywało się od 2005 roku. Za 8 mln zł, w Lubawce uruchomiono kwaterę i płytę do kompostowania odpadów, wyposażoną w sieci wodne i kanalizacyjne. Zamontowano zbiornik na odcieki, wagę i zakupiono przerzucarkę do kompostu. Zainstalowano mobilną linię do przesiewania odpadów, dzięki której już teraz zmieszanie komunalne odpady są poddawane mechaniczno – biologicznej obróbce.

Sortownia w Lubawce

Obecnie budowana jest nowoczesna sortownia, w oparciu o ciąg technologiczny z użyciem prasy wysokiego zgniotu (separacja frakcji organicznej, mokrej od suchej, palnej) i dobudowywane są tunele kompostowni. Możliwe będzie odsysanie gazu procesowego i oczyszczanie go w biofiltrze.

Natomiast wydzielona w I etapie sortowania część sucha odpadów (palna) zostanie rozdrobniona do 30 mm i wykorzystana w cementowniach, jako paliwo. Wydajność części mechanicznej zaprojektowana została na 40 tys. ton śmieci rocznie w systemie dwuzmianowym, a części biologicznej instalacji- na 16 tys. ton rocznie. W rezultacie tylko 10 proc. odpadu trafi na wysypisko. W dodatku będzie to głównie piasek lub inne minerały, a także rozdrobnione PCV.

Sanikom z Unii na tę inwestycję otrzymał 20 mln zł. Resztę dołożą, po połowie, sama spółka i 17 samorządów zaangażowanych w system. W Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu spółka ubiega się jeszcze o 12 mln zł.

Aby transport nie był uciążliwy dla mieszkańców, chce wybudować stację przeładunkową odpadów wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Jaworze, stację przeładunkową w Pielgrzymce, zaplecze socjalno– techniczne oraz punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kamiennej Górze i sortownię surowców wtórnych, bazę transportową, zaplecze socjalno-techniczne systemu w Lubawce.

Nowoczesna technologia utylizacji śmieci

Wdrażana technologia jest bardzo innowacyjna. Zakład, po wybudowaniu, uzyska statut instalacji regionalnej przetwarzania odpadów komunalnych z regionu środkowosudeckiego. Inwestycja nie jest uciążliwa dla mieszkańców. Powstaje w Lubawce na terenie istniejącego już składowiska.

>>Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Konferencja

Wychodzi też naprzeciw nowemu Wojewódzkiemu Planowi Gospodarki Odpadami dla Dolnego Śląska. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom z Lubawki w perspektywie pięciu lat zamierza zwiększyć obszar działania, bo zamiast dziesięciu regionów zostanie pięć.