Bezpieczna energia z odpadów

Poniżej znajdą Państwo kalendarium wydarzeń związanych z tematyką spalania i utylizacji odpadów, ekologią, energetyką oraz szeroko pojętym wykorzystaniem nowych technologii w procesie przetwarzania odpadów:

Data
Nazwa
Miejsce
Kontakt
24-26 kwietnia 2018

11. Konferencja mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów

Liberec (Czechy)

14 - 16 maja 2018

EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY

Katowice

23 - 24 maja 2018

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi

Ostrawa (Czechy)

24-25 maja 2018

13. Konferencja wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne

Gniew

05-06 czerwca 2018

3. Międzynarodowy Kongres ENVICON WATER

Bydgoszcz

12 - 13 czerwca 2018

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA LOGISTYKA ODZYSKU – OPAKOWANIA

Wrocław

04-06 września 2018

22. Konferencja kompleksowa gospodarka odpadami

Kraków

25-27 września 2018

12. Konferencja metody zagospodarowania osadów ściekowych

w ugodnieniach

22-23 października 2018

22. Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON ENVIRONMENT

Poznań