Bezpieczna energia z odpadów

Czy Chińczycy wybudują spalarnię odpadów w Warszawie?

Do MPO w Warszawie wpłynęły trzy oferty na rozbudowę spalarni odpadów komunalnych na Targówku.

W środę 24 stycznia miną termin składania ofert. Głównym kryterium, skłaniającym do wyboru wykonawcy będzie cena (60 proc.). inne kryteria to: okres gwarancji (20 proc), moc elektryczna brutto w kogeneracji (10 proc) i dyspozycyjność roczna instalacji (10 proc.).

„Budżet zamawiającego wynosi 999,55 mln zł brutto, a oferty złożyły (cena brutto; gwarancja; moc elektryczna; dyspozycyjność):

1. Shanghai Electric Power Construction – 1,038 mld zł; 60 miesięcy; 17,87 MW; 8000 godzin

2. Konsorcjum: Constructions Industrielles de la Méditerranée – CNIM, CNIM Poznań, Porr – 1,728 mld zł; 36 miesięcy; 15,81 MW; 8000 godzin

3. Konsorcjum Astaldi, Termomeccanica Ecologia, Atzwanger – 2,145 mld zł; 60 miesięcy; 16,95 MW, 7900 godzin”

Dla Warszawy rozbudowa spalarni śmieci na Targówku jest inwestycją priorytetową. Ma to być jeden z najnowocześniejszych projektów tego typu w Europie, spełniający wymogi środowiskowe wyższe niż wymagane prawem.

Źródło cytatu: www.budownictwo.wnp.pl