Bezpieczna energia z odpadów

Dzięki odpadom elektrociepłownie mogą bardzo wiele zyskać

W ubiegłym tygodniu nasza redakcja miała przyjemność być partnerem medialnym XIV konferencji „Termiczne przekształcanie odpadów”, która odbywała się w Świnoujściu w dniach 14 – 16 listopada 2017 roku.

Konferencja została otwarta debatą nad tematem wykorzystania energii z instalacji spaleniowych w miejskich systemach ciepłowniczych.

Jak robią to w Niemczech?

Wystąpienie dr. Andreasa Salamona z DSTB Dr Salamon Technische Beratung rzuciło światło na problemy oraz rozwiązania stosowane przez niemieckie urzędy nadzoru emisji, posiadające ciągły podgląd aktualnych wartości emisji z instalacji WtE (Waste-to-Energy).

Jeśli dojdzie do awarii, zakład ma szansę na „taryfę ulgową”, mówiącą o dopuszczalnej koncentracji gazu odlotowego. Zwykle może zostać ona przekroczona przez 60 godzin w roku.

Jednakże ważne jest, aby spełnić kilka istotnych warunków polegających na szybkim poinformowaniu urzędu o wystąpieniu awarii, zapewnieniu pełnej jawności informacji o podejmowanych działaniach, uzgodnieniu dalszych kroków wspólnie z urzędnikami i przyjęciu ewentualnych kosztów dodatkowych badań.

Przy takim podejściu do sprawy zwiększenie emisji gazu odlotowego nie staje się dla zakładów „przekroczeniami” a „przypadkami specjalnymi”, które nie obciążają ich limitu zwiększonej emisji.

Więcej mocy dla polskich spalarni

Tematem wykorzystania instalacji WtE zajął się profesor Politechniki Łódzkiej – Grzegorz Wielgosiński. Mówił on o tym, że duża ilość ciepła produkowanego w polskich spalarniach cięgle czeka na wykorzystanie.

Siedem działających w tym momencie instalacji WtE może dostarczyć systemom ciepłowniczym ok. 170 MW ciepła oraz ok. 56 MW energii elektrycznej. Jednakże jeśli do nowo powstających instalacji RDF udałoby się skierować strumień powstającego w Polsce RDF i pre-RDF, wyniki te mogą wzrosnąć trzykrotnie.

Dzięki spalarniom skorzysta również środowisko

Kolejnym prelegentem był Prezes Suez Polska – Stephane Heddesheimer, który zaprezentował doświadczenia związane z budową spalarni w stolicy Serbii – Belgradzie. Projekt ten kosztował 350 mln euro, a inwestycja umożliwiła zamknięcie jednego z 50 największych składowisk odpadów na świecie.

Wydajność spalarni obliczono na około 350 tys. ton rocznie.

Odpady i ciepło mogą się uzupełniać

Wtorkowe seminarium zamknęło wystąpienie dr Agnieszki Ciechelskiej. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się jak pomóc może wykorzystanie instrumentów rynkowych dla poprawy synergii sektora odpadów komunalnych oraz energetycznych. Zostały przedstawione badania, które wskazywały, że 65% ankietowanych unika palenia swoich odpadów w piecach, ale 20% uważa palenie odpadów za wyraz sprytu.

Badania dr Ciechelskiej miały na celu pokazanie skali zjawiska oraz ograniczenie tego procederu. Sugerowała ona wprowadzenie rekompensat (np. bonów do kosztów przyjaznego ogrzewania – ciepła z sieci miejskiej) dla mieszkańców za „bardzo dobrze posegregowane odpady”.