Bezpieczna energia z odpadów

Budowa nowej spalarni wzbudza w opinii publicznej bardzo duże emocje – organizowane są protesty, pikiety oraz wysyłane pisma do urzędów, a wszystko po to, aby utrudnić lub nawet uniemożliwić powstanie spalarni. Tylko czy ludzie organizujący takie wydarzenia wiedzą, przeciw czemu protestują?

Okazuje się, że nie zawsze – główną przyczyną takich zachowań jest niedoinformowanie. W języku polskim słowo „spalarnia” budzi nie najlepsze skojarzenia. Drugi powód to brak takich zakładów w przeszłości w Polsce. Jeśli wierzyć badaniom Polacy nie mają nic przeciwko spalarniom, byle nie były budowane w ich okolicy. Spowodowane jest to po części fałszywą propagandą radykalnych grup ekologicznych. Ekolodzy bez powoływania się na fakty i liczby straszą szkodliwością spalarni. Z reguły nie przekonują ich argumenty poparte doświadczeniami krajów zachodnich. Dlatego najlepiej jest przekonywać lokalne społeczności pokazując im szkodliwość takich rozwiązań jak składowiska.

Spalarnia jest narzędziem w pełni ekologicznym uzupełnieniem recyklingu. W odróżnieniu od składowiska unieszkodliwia odpady, nie generuje toksycznych spalin i zatrzymuje wydzielanie się fetoru oraz nie dopuszcza do zatruwania wód gruntowych. Powstające w wyniku spalania produkty uboczne jak popioły i żużle poddają się neutralizacji oraz ponownemu wykorzystaniu. Poza tym proces spalania pozwala na produkcję energii cieplnej i elektrycznej. Energię z odpadów można wykorzystać np. do zasilania w prąd okolicznych mieszkań.

Niezależnie od wielkości spalarnia nadaje się do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Proces spalania odbywa się w temperaturze 1100 stopni Celsjusza. Wydzielające się znaczne ilości ciepła pozwalają na produkcję prądu, ciepła oraz pary wodnej. Uzyskana z odpadów energia może być sprzedana do publicznej sieci, a w przypadku prywatnych zakładów wykorzystana na jego własne potrzeby. Zysk z energii przyspiesza znacząco zwrot kosztów poniesionych na spalarnię.

Warto jednak pamiętać, że spalarnia nie jest alternatywą dla recyklingu. Segregowanie i odzysk odpadów są najkorzystniejszą metodą dla środowiska i dla ludzi. Ale nie wszystkie śmieci i odpady poddają się tej metodzie. Dlatego spalarnie odpadów są doskonałym uzupełnieniem dla recyklingu. Znacznie lepszym i bardziej ekologicznym od składowisk, które nie tylko nie rozwiązują problemu odpadów, ale generują poważne zagrożenia dla środowiska i ludzi. Dlatego spalarnie mogą i powinny zastępować wysypiska śmieci.