Bezpieczna energia z odpadów

Fundusz PGE Ventures poszukuje startupów zajmujących się utylizowaniem odpadów.

PGE Ventures postanowiło pomóc startupom z ciekawymi pomysłami na zagospodarowanie popiołów i innych ubocznych produktów powstających podczas procesu spalania odpadów.

„Fundusz PGE Ventures liczy, że będzie miał szansę wesprzeć startupy działające w obszarze zagospodarowania popiołów i innych ubocznych produktów spalania i w krótkim terminie wdrażać tego typu rozwiązana w Grupie PGE. Nowoczesne metody zagospodarowania popiołów i innych ubocznych produktów spalania, w tym gipsu, są na chwilę obecną jednym z głównych biznesowych obszarów zainteresowania naszego funduszu. PGE Ventures będzie konsekwentnie szukał rozwiązań pozwalających wyjść naprzeciw tym wyzwaniom – powiedział cytowany w komunikacie prezes PGE Ventures Piotr Czak.

We wrześniu PGE Ventures rozpoczęło program scoutingowy, który ma na celu wyszukanie na rynku najbardziej perspektywistyczne startupy.  „Fundusz szczególnie zachęca do aplikowania startupy technologiczne, które mogą pochwalić się ciekawymi pomysłami na zagospodarowanie popiołów i innych ubocznych produktów spalania (UPS), przede wszystkim gipsu syntetycznego. Prowadzony przez PGE Ventures program scoutingowy dla startupów daje młodym przedsiębiorcom szansę na rozwój prowadzonych przez nich projektów. Spółki znajdujące się w fazie wzrostu i wpisujące się w szeroki łańcuch wartości Grupy PGE mogą zgłaszać się do programu i liczyć na pozyskanie wsparcia finansowego funduszu. Cele uruchomionego we wrześniu programu scoutingowego PGE Ventures są realizowane zgodnie z założonym harmonogramem i kamieniami milowymi” – napisano w komunikacie PGE.

Utylizacja odpadów na świecie

Utylizacja odpadów jest na świecie bardzo ważną kwestią. Trend ten można szczególnie zaobserwować w Europie, gdzie prognozowany jest wzrost wskaźnika utylizacji UPS wynikający z dynamicznego rozwoju nowych technologii, głownie związanych z zagospodarowaniem popiołu lotnego i gipsu syntetycznego.

W komunikacie PGE napisano:

„Obecnie całość odpadów powstających w instalacjach Grupy zagospodarowywana jest w procesach odzysku. Popioły i żużle ze spalania węgla kamiennego, ze względu na swoje właściwości, znajdują szerokie zastosowanie gospodarcze, m. in. w przemyśle cementowym, budowlanym i drogowym. Zmienne właściwości popiołów pochodzących ze spalania węgla brunatnego powodują, że ich gospodarcze wykorzystanie jest mniej znaczące i podlegają one głównie składowaniu lub są wykorzystywane do wypełniania przekształconych terenów. Gips syntetyczny znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle budowlanym i cementowym, a jego zagospodarowanie oparte jest na wieloletniej współpracy i długoterminowych umowach ze stałymi odbiorcami. Działania te wpisują się w politykę Unii Europejskiej ukierunkowaną na ponowne użycie odpadów, ochronę zasobów naturalnych oraz minimalizację niekorzystnego oddziaływania na środowisko”

Na podstawie: www.pb.pl