Bezpieczna energia z odpadów

Gawłowski: problem śmieci rozwiąże się we współpracy z kapitałem prywatnym

Krajowa Izba Gospodarcza zorganizowała spotkanie, które myślą przewodnią była próba odpowiedzi na pytanie: „Czy Polska poradzi sobie z problemem śmieci? – Ocena nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po 5-ciu miesiącach”.

W spotkaniu uczestniczył Stanisław Gawłowski, wiceminister środowiska. Zebranym przedstawił informację o realizacji i wdrażaniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. –„1 lipca to był początek drogi porządkowania gospodarowania odpadami w Polsce” – wypowiadał się dla serwisu Ekoinfo.pl. I podkreślał, że pięć miesięcy to za krótki okres, by oceniać w pełny sposób wdrożenie ustawy.
Gawłowski nie ukrywał, że choć o oceny trudno, to już dziś widać pierwsze pozytywne efekty wprowadzenia ustawy. Odpadów zbieranych w Polsce jest więcej niż dotychczas. I dodawał, że jeszcze kilka lat temu ilość produkowanych śmieci spadała, podczas gdy konsumpcja rosła. Problem rozwiązało wprowadzenie ustawy, dzięki której wskaźniki zaczęły rosnąć, podobnie jak wzrosła ilość selektywnych odpadów, które produkują mieszkańcy.

Recykling najistotniejszy

 

Najważniejszym i najbardziej oczekiwanym efektem wprowadzenia ustawy o czystości i porządku w gminach powinien być recykling odpadów i traktowania ich jako surowców wtórnych, a nie śmieci zalegających na składowiskach. – „Musimy doprowadzić do tego, by nie składować odpadów. W Europie ze składowisk pozyskuje się surowce. Ten proces w nieodległej perspektywie będzie nas czekał. Polskie samorządy nie poradzą sobie z tym same. Ważne jest współdziałanie z kapitałem prywatnym. Prywatni będą liderem rynku. To, co jest cenne w odpadach, powinno być przetworzone i ponownie wykorzystane” – mówił Gawłowski cytowany przez Ekoinfo.pl.
Z kolei cytowany przez serwis Samorzad.lex.pl Gawłowski zapowiadał powołanie specjalnego zespołu, który zajmie się usunięciem błędów z ustawy śmieciowej. Wyjaśniał, że w zespole mają znaleźć się przedstawiciele małych i dużych gmin, eksperci, przedsiębiorcy zajmujący się gospodarką odpadową, jak i przedstawiciele spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Pracami pokieruje były szef resortu środowiska Andrzej Kraszewski.
Na podstawie: Ekoinfo.pl, Samorzad.lex.pl