Bezpieczna energia z odpadów

Jak działa spalarnia?

W dobie globalnego kryzysu ekologicznego coraz więcej mówi się o segregacji śmieci i utylizacji. W samej Europie istnieje kilkaset spalarni…

Z czasem wokół tych obiektów nagromadziło się wiele mitów i kontrowersji. W jaki sposób funkcjonują spalarnie? Odpowiedzi udzieli analiza przygotowana na zlecenie portalu wnp.pl.

W myśl polskiego prawa spalarnią odpadów nazywamy zakład/instalację trudniącą się w termicznym przekształcaniu odpadów. Zatem głównym celem spalarni jest unieszkodliwienie śmieci, jakie do niej trafiają. Zanim jednak do tego dojdzie, odpady muszą zostać poddane specjalnym procesom przygotowawczym. Niezbędny na tym etapie jest separator metali, szkła i innych niepalnych zanieczyszczeń oraz urządzenia służące do rozdrabniania, mieszania i dozujące.

Spalarnia odpadów

 

Po „wizycie” w wyżej wymienionych urządzeniach, odpady trafiają do pieca lub komory spalania. Narzędzia te wyposażone są również w komorę dopalania oraz specjalny układ odpowiadający za doprowadzanie powietrza i odprowadzanie powstałej wilgoci. Niezbędnym elementem instalacji jest także układ oczyszczania i odprowadzania spalin, który budują głównie filtry i skrubery.

Warto zaznaczyć, że od technicznej strony, proces spalania odpadów zależy od ich rodzaju, inaczej bowiem zbudowane są kotły czy komory służące do spalania paliw konwencjonalnych, a inaczej alternatywnych. Można oczywiście wyróżnić pewne elementy wspólne lub wskazać na urządzenia wykorzystywane podczas tego procesu najczęściej.

I tak, w przypadku odpadów stałych wykorzystuje się w spalaniach odpadów piece obrotowe i kotły fluidalne. Przy utylizacji odpadów ciekłych lub gazowych najczęściej używa się komór spalania. Wraz z dynamicznym rozwojem technologii mikorfalowych i plazmowych, powstają urządzenia oparte właśnie na tych rozwiązaniach technicznych.

Spalanie odpadów

 

W idealnym przypadku, gdy proces spalania odpadów dobiegł końca, spalarnia winna wyprodukować dwutlenek węgla, tlenek węgla i wodę. Niestety, utylizacja związków organicznych jest daleka od ideału. Najczęściej produktami powstałymi w tym procesie są produkty pośrednie rozkładu i utleniania, które nie ulegają już dalszemu rozkładowi.

Oczywistym jest także fakt, że spalarnie odpadów powinny w jak najmniejszym stopniu niszczyć środowisko. Przyjmuje się, że poziom stężenia dioksyn nie może przekraczać 0,1 nanogramów TEQ (ang. Toxic Equivalent) na metr sześcienny. Na szczęście dzisiejsze spalarnie wyposażone są w coraz to nowsze systemy oczyszczania, dzięki którym osiągają znacznie niższy poziom od dopuszczalnej normy. Spalarnia odpadów to rozwiązanie dla spółek komunalnych. Spalarnia odpadów znakomicie spełnia swoje zadania w utylizacji niebezpiecznych odpadów poprodukcyjnych np. w przedsiębiorstwach oraz szpitalach.