Bezpieczna energia z odpadów

Oczyszczalnia Czajka w budowie. Fot. Tadeusz Rudzki/Wikimedia

Oczyszczalnia Czajka w budowie. Fot. Tadeusz Rudzki/Wikimedia

Oczyszczalnia Czajka w budowie. Fot. Tadeusz Rudzki/Wikimedia