Bezpieczna energia z odpadów

Palenie śmieci może być ekologiczne

W Poznaniu działa spalarnia śmieci, która wytwarza energię.

Działająca od końca 2016 roku spalarnia odpadów w Poznaniu jest przyjazna dla środowiska i ludzi.

Do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dostarczane są odpady z aglomeracji poznańskiej, a także różnych instytucji, m.in. Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego czy wojska. Potem – różnymi etapami – następuje ich spalanie.

– Odpady po przywiezieniu są ważone i ewidencjonowane.

Później ciężarówki transportują je do hali dostaw, gdzie są wysypywane do dużego bunkra. Stamtąd trafiają na ruchomy ruszt, gdzie odbywa się proces spalania, podczas którego temperatura wynosi aż 1000 stopni Celsjusza – mówi Szymon Cegielski, dyrektor kontraktu Partnerstwo Publiczno-Prawne.

Dziennie przyjeżdża około 150 ciężarówek, a roczna wydajność wynosi 210 tysięcy ton. – Wszystkie działania mają poprawić stan naszego środowiska. Moim zdaniem jest to dobre rozwiązanie i przede wszystkim ekologiczne – dodaje.

Do spalarni mogą trafiać zarówno odpady zmieszane, jak i wielkogabarytowe. Tych pierwszych jest znacznie więcej, trafiają już po segregacji i selektywnej zbiórce. Po procesie spalania nieszkodliwe pozostałości są wypuszczane kominem, natomiast szkodliwe są rozwiązywane w inny sposób.

– Odpady w postaci pyłów z odpylania spalin i czyszczenia kotłów są zagospodarowane. Wykorzystujemy opcję ich wywozów jako surowe odpady poza granicę kraju i tam są wykorzystywanie jako budulec. Natomiast żużel pochodzący z rusztu jest wykorzystywany, jako część kruszywa syntetycznego do tworzenia mieszanek betonowych – wyjaśnia dyrektor.

W piątek na terenie spalarni odpadów odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej RMP oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej RMP, które wywarło bardzo pozytywne wrażenie na radnych.

– Moje odczucia po dzisiejszej wizycie są bardzo dobre. Początkowo pojawiały się głosy, że może zabraknąć odpadów. Strumień zapotrzebowania jest jednak wystarczający i nie będzie z tym problemów. Jestem także uspokojona emisją spalin, której niektórzy ludzie się obawiają. Okazuje się, że wszystko jest pod kontrolą – powiedziała Dominika Król, przewodnicząca komisji Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej miasta Poznania.

Źródło: http://www.gloswielkopolski.pl