Bezpieczna energia z odpadów

Zakład Przetwarzania Odpadów w Czerwonym Borze

źródło: www.zambrow.pl