Bezpieczna energia z odpadów

Powraca temat budowy spalarni

Inwestycja miałaby być jednym z priorytetów tworzonego w mieście klastra energetycznego. Jak powiedział reporterowi RDN Andrzej Rajkiewicz z Fundacji Poszanowania Energii, budowa instalacji do spalania odpadów wpłynęłaby na oszczędności.

Moglibyśmy wykorzystać lokalne paliwo, jakim jest część odpadów komunalnych, do przygotowania ciepła w systemie ogrzewania dla całego miasta Tarnowa. Ta instalacja polegałaby na termicznej utylizacji pewnej części odpadów. Czyli takich, które nie da się składować na wysypiskach lub odzyskać surowca w sposób recyklingowy – dodaje Andrzej Rajkiewicz.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej od kilku lat starało się o wybudowanie spalarni. Spółka posiadała już wszystkie pozwolenia na rozpoczęcie inwestycji. Jednak protesty mieszkańców północnych dzielnic miasta oraz brak dofinansowania ze strony władz wojewódzkich zastopowały budowę.

Chcemy spróbować jeszcze raz – mówi Krzysztof Rodak, prezes tarnowskiego MPEC-u. – Podejmujemy działania, procedujemy nową decyzję środowiskową. Niestety musimy, bo poprzednia jest nie do wykorzystania. Gdy zakończymy tę procedurę, musimy zdobyć środki w konkursach. Trudno jest nam mówić dziś o fazie realizacji, bo jesteśmy w trakcie przygotowania. Przypuszczamy, że spalarnia byłaby możliwa tam, gdzie obecnie funkcjonuje instalacja segregacji oraz wysypisko – twierdzi prezes MPEC-u w Tarnowie.

Źródło: www.rdn.pl