Bezpieczna energia z odpadów

Proces przetwarzania odpadów od środka.

Czy zastanawialiście się kiedyś jak wygląda mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów? Jeśli nie to właśnie macie okazję poznać je od podszewki!

Wszystko zaczyna się od przywiezienia odpadów na teren zakładu, gdzie następuje ich wstępna ocena, ważenie i definiowanie do jakiej grupy śmieci należą. Po tych czynnościach kierowane są do sekcji przyjęć odpadów, która znajduje się w hali mechanicznego przetwarzania. „Pojazd wjeżdża na pierwszą halę, gdzie znajduje się magazyn rozładunkowy. Kolejno odpad dzielony jest na dwie części: selektywny i komunalny, który dodatkowo trafia do trzech specjalnych boksów. Do pierwszego kierujemy odpad komunalny, do drugiego makulaturę, a do trzeciego szkło, dzielone dodatkowo na kolory: biały i mix” – tak proces ten opisuje Marcin Piróg , kierownik Regionalnej Instalacji Odpadów Komunalnych w Raciborzu.

Segregacja

Kolejnym etapem jest segregacja, która odbywa się w specjalnych kabinach. Często zdarza się tak, że w zakładzie działają dwie linie sortownicze, gdzie odbywa się przetwarzanie odpadów komunalnych i selektywnych. Na początku odpady trafiają do kabiny wstępnej. To właśnie tam pracownicy zakładu na pierwszych stanowiskach wyciągają szkło i folię. Następny etap to przesiewacze bębnowe – tam odsiane zostają odpady poniżej 80 mm (ziemia, popiół, odpady biodegradowalne). Reszta odpadów przekazywana jest do kabiny szczegółowego segregowania, gdzie wydzielonych jest sześć stanowisk, na których odzyskiwane są surowce takie jak: PET biały, PET mix, ale również folie, metale (te, które nie zostały wyłapane), chemia twarda PP, chemia miękka HDPE i gruz. Trafiają się też odpady, które nie nadają się do recyklingu, one wędrują do maszyny wstępnego mielenia, po czym przeznaczany jest produkt paliwa alternatywnego, a następnie przekazywany do spalenia.

Odzysk

Następny etap to odzysk. Surowce wtórne, które mogą zostać poddane procesowi prasowania, kierowane są na belownicę zlokalizowaną obok hali sortowni. Po procesie prasowania odpady są magazynowane i następnie przekazywane do dalszego recyklingu.

Pozostają nam jeszcze frakcje podsitowe, które przeznaczone są do przetwarzania biologicznego. Trafiają one do bufora, po czym zostają przewiezione do bioreaktorów. Tam przez dwa tygodnie poddawane są procesom napowietrzenia, zraszania i odciągu za pomocą wentylacji wszelkich szkodliwych woni do naturalnego biofiltra znajdującego się na górze kompostowni. „Po dwóch tygodniach takiego procesu przyjeżdża niezależne laboratorium, które pobiera u nas próbki. Jeżeli próby zakończą się sukcesem, a frakcje nadają się do wyciągnięcia z bioreaktora, wywozimy je na plac dojrzewania, gdzie leżą kolejnych 6 tygodni. Oczywiście, jeżeli próby wychodzą bardzo dobrze, czas ten może ulec skróceniu. Gdy wszystkie warunki zostają spełnione, transportujemy cały odpad na wysypisko” – mówi Pan Piróg.

Źródło artykułu: http://centrumpr.pl