Bezpieczna energia z odpadów

Relacja z IX Forum Spalania Odpadów i Biomasy w Katowicach

W dniu 5 marca 2020 roku odbyło się w Katowicach w hotelu Park Inn organizowane przez  CBE Polska IX Forum Spalania Odpadów i Biomasy. Wzięło w nim udział prawie 100-u uczestników z branży oraz przedstawicieli mediów.

 

Wykład inauguracyjny pod tytułem „Działania miasta Katowice w zakresie ochrony powietrza” wygłosił Wiceprezydent Katowic Pan Mariusz Skiba. W dalszej kolejności zgodnie z agendą odbywały się następujące wystąpienia zaproszonych partnerów branżowych:

 

Mgr inż. Janusz Fic, Prezes Zarządu MPGK Krosno – Case Study: Biomasa i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych jako paliwo w krośnieńskiej elektrociepłowni.

 

Mgr inż. Roman Długi, Dyrektor Generalny ASKET Polska – Technologia BIOMASSER® szansą dla małych oraz dużych ciepłowni i elektrociepłowni.

 

Mieczysław Modzelewski, Dyrektor ds. Produkcji PEC Suwałki – Case Study: Budowa instalacji spalania biomasy w PEC w Suwałkach.

 

Zbigniew Szamałek, Dyrektor Generalny ENERGIKA – Budowa bloku trigeneracyjnego wykorzystującego w procesie spalania odpady poprodukcyjne – relacja oraz wnioski z wybudowanego obiektu referencyjnego.

 

Piotr Karczewski, Główny Specjalista ds. Zarządzania Projektami Strategicznymi PGNIG Termika SA – Lokalne źródła energii oparte na odpadach komunalnych, szansą czy zagrożeniem?

 

Mariusz Filipkowski, Prezes Zarządu PEC Ełk / Wojciech Dziekoński, Dyrektor ds. Obrotu PEC Ełk – Kondensacyjna kotłownia biomasowa z eliminatorem pióropusza pary o mocy kotła 5 MWt.

 

Wojciech Nawrocki, Członek Zarządu i współzałożyciel METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze – Możliwości dofinansowania inwestycji biomasowych.

 

Adam Kwiatkowski, Dyrektor Pionu Produkcji Enea Połaniec / Zdzisław Stalica, Dyrektor Pionu Zarządzania Środowiskiem Enea Połaniec – Case study: Enea Elektrownia Połaniec S.A. pionierem spalania biomasy. Doświadczenia eksploatacyjno-środowiskowe.

 

Kamil Szymik, Dyrektor Międzynarodowych Projektów Waste-to-Energy FCC Environment CEE – Realizacja projektów WTE w formule PPP i nie tylko. Różne modele działania – przykłady z rynku brytyjskiego i austriackiego.

 

Konrad Jaskulski, Prezes Drewnex – Spalanie drzewnej, odpadowej zrębki poprodukcyjnej w bloku kogeneracyjnym, w celu wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w przedsiębiorstwie z branży drzewnej – Drewnex.

 

W drugiej części Forum została przeprowadzona dyskusja panelowa na temat „Rynek paliw alternatywnych i biomasowych – pellet, RDF, zrębka”, której moderatorem był Adam Sarnaszek, Prezes Zarządu BIOCONTROL. Wśród poruszanych tematów znalazły się między innymi:

  • Rynek i normy jakościowe paliw biomasowych i alternatywnych.
  • Termiczne przekształcanie odpadów -nowe perspektywy dla lokalnych instalacji WTE w Polsce w świetle zmiany przepisów.
  • Założenia i plany przedsiębiorstw energetyki cieplnej przy budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów.
  • Proces termicznego przekształcania odpadów i jego miejsce w gospodarce obiegu zamkniętego

 

W dyskusji udział wzięli:

  • Adam Dybowski, Kierownik Wydziału ITPOE PGE Energia Cieplna Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie
  • Mgr inż. Janusz Fic, Prezes Zarządu MPGK Krosno
  • Agnieszka Kędziora-Urbanowicz, Wiceprezes Stowarzyszenia Polska Rada Pelletu
  • Mariusz Błasiak, Naczelnik Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych
  • Jolanta Domirska, Kierownik Zespołu Ochrony Środowiska Obszar Zarządzania Majątkiem TAURON Polska Energia
  • Jacek Kołoczek, Kierownik Zespołu Monitorowania i Weryfikacji Emisji w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Katowice 05.03.2020

Relacja: Artur Kędziora, portal Spalarnie Odpadów.