Bezpieczna energia z odpadów

Śmieci – jak przebiegnie debata?

fot: Richard Dudley