Bezpieczna energia z odpadów

Spalarnia odpadów w Gdańsku – już niedługo podpisanie nowej umowy

Na przełomie 2017 i 2018 roku ma dojść do podpisania kontraktu z wykonawcą na budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów w Gdańsku. Czy to już koniec tego burzliwego przetargu?

Historia przetargu ma dość nieoczywisty przebieg. Na początku odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej złożyła jedna firma startująca w przetargu, a następnie druga firma złożyła tam skargę.

Jednak cała sytuacja zbliża się już powoli ku końcowi, ponieważ jak mówi Iwona Bolt, rzecznik prasowy Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku, wszelkie spory i niedomówienia z KIO zostały już zakończone i rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na przełom 2017 i 2018 roku.

Kontrakt ma zostać zawarty z włoskim konsorcjum na budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów. Umowa ma mieć formę partnerstwa publiczno-prywatnego i ma obowiązywać przez 25 lat.

Na tę chwile nie wiadomo jeszcze czy inwestorowi zostaną przyznane dotacje unijne. W roku 2018 prace maja się skupić na fazie projektowej, a w latach 2019-2020 przewidziana jest budowa instalacji.