Bezpieczna energia z odpadów

Spalarnia śmieci w Krakowie bez wykonawcy

Konsorcjum, któremu przewodzi firma Budimeks zrezygnowała z wykonywania budowy krakowskiej spalarni śmieci pod nazwą „Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie”. Wg informacji pochodzących z zarządu Budimexu, podjęto taką decyzję, ponieważ z konsorcjum wycofała się belgijska firma Keppel Seghers, która odpowiadała za technologię termiczną w konsorcjum  Inwestycja jest warta ok. 800 mln zł.  

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów został określony na 220 000 ton odpadów rocznie. Pracować na to będą dwie linie technologiczne o wydajności 14,1 Mg/h każda. Energia odzyskana ze spalenia odpadów zostanie przekształcona w energię elektryczną i cieplną.

Eksperci z branży spalarni odpadów uważają, że teraz na uprzywilejowanej pozycji znajduje się koreańska firma Posco Engineering & Construction.

Kto zbuduje spalarnię śmieci w Krakowie?

Konsorcjum Budimexu składało się z następujących firm: Budimex (lider), Keppel Seghers Belgium oraz Cespa Companía Espanola de Servicios Publicos Auxiliares. 5 września Krakowski Holding Komunalny (KHK) został poinformowany, żez powodu rezygnacji Keppel Seghers Belgium konsorcjum nie przystąpi do podpisania umowy. Jeszcze we wrześniu okaże się, kto przejmie ten intratny kontrakt.

Natomiast na początku października w Sądzie Okręgowym w Krakowie odbędzie się rozprawa w sprawie wykluczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą z przetargu firmy Mostostal Warszawa. [gf]

>>Odpady w Rudzie Sląskiej. Co z nimi zrobić? Ruszyły konsultacje społeczne