Bezpieczna energia z odpadów

Toruń zewidencjonuje śmieci

Toruńska stacja przeładunkowa powstanie przy ul. Kociewskiej. Tu, od 2016 roku trafią wszystkie śmieci mieszkańców miasta i stąd pojadą dalej do spalarni śmieci w Bydgoszczy.

Nawet 60 tys. ton śmieci

Stację przeładunkową w Toruniu budują włoskie firmy Astaldi oraz Termomeccanica Ecologia, firmy które odpowiadają też za budowę spalarni w Bydgoszczy.
„W pierwszym etapie zostaną wykonane prace ziemne oraz przyłącza kanalizacyjne i sanitarne. Obiekt przy Kociewskiej zostanie wyposażony w specjalny system wentylacji oraz oczyszczania powietrza” – mówi cytowany przez serwis Nowosci.com.pl Marcin Jacznylik, rzecznik Spółki ProNatura, inwestora projektu. – „Stacja, zgodnie z harmonogramem, powstanie do września 2015 roku. Na początku 2016 roku stacja przyjmować zacznie pierwsze tony odpadów wytworzone przez mieszkańców Torunia oraz siedmiu okolicznych gmin. Po zważeniu i zewidencjonowaniu śmieci zostaną przetransportowane do zakładu termicznego przekształcania w Bydgoszczy. Docelowo, za pośrednictwem stacji, do bydgoskiej instalacji trafiać będzie 60 tys. ton odpadów rocznie.”

Ze śmieci energia i ciepło

Podpisane w październiku 2009 roku porozumienie miasto Toruń gwarantuje wzrastające z roku na rok ilości odpadów dostarczanych do bydgoskiego zakładu.
Mieszkańcom obu miast na budowie spalarni uda się ograniczyć ilość składowanych odpadów. W ten sposób unikniona zostanie wysoka kara naliczana za niedostosowanie systemu gospodarki odpadami do norm unijnych. W wyniku procesu spalania śmieci ma powstawać 60 tys. megawatów prądu, a także 800 giga dżuli ciepła. Wytworzone zasoby pozwoliłyby na obsługę kilkudziesięciotysięcznego osiedla.
Energia ma być sprzedawana, co pozwoli na pokrycie kosztów unieszkodliwiania śmieci. Projekt współfinansowany jest z funduszy unijnych.
Na podstawie: Nowosci.com.pl