Bezpieczna energia z odpadów

Veolia przedstawiła Raport Środowiskowy. Chce przekonać mieszkańców do budowy spalarni

5 kwietnia przedstawiciele spółki Veolia Wschód złożyli w urzędzie miasta Zamość Raport Środowiskowy dotyczący planów budowy spalarni w Zamościu. Po przekazaniu Raportu odbyła się jego oficjalna prezentacja i spotkanie z dziennikarzami w restauracji Morandówka.

W konferencji z dziennikarzami uczestniczyli prezes Veolii Wschód Roman Trześniowski, szef projektu Andrzej Piotrowski, dyrektor działu komunikacji Magdalena Kempiński i Krzysztof Rut.

”Raport o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko” ma niemal 500 stron. Przygotowała go firma Savona Projekt. Zawarto w nim analizę oddziaływania na środowisko, transport i działanie miasta.

Jak przewidują władze spółki, jeśli w 2019 otrzymają zgodę środowiskową, spalarnia powstanie w mieście ok. 2022 roku. Jak podano podczas konferencji, w spalarni miałyby być spalane jedynie odpady komunalne, z frakcji resztkowej, których zgodnie z prawem nie można składować.

Spółka by przekonać mieszkańców rozpocznie działania edukacyjne i marketingowe: wyjazdy do innych spalarni, otworzenie profilu na Facebooku i komunikację. Powstanie także Rada Społeczna, w skład której wejdą m.in. przedstawiciele mieszkańców, samorządowcy i media.

Więcej o projekcie można znaleźć na obiegprzyszlosci.pl

Źródło: www.kronikatygodnia.pl