Bezpieczna energia z odpadów

Poniżej znajdą Państwo kalendarium wydarzeń związanych z tematyką spalania i utylizacji odpadów, ekologią, energetyką oraz szeroko pojętym wykorzystaniem nowych technologii w procesie przetwarzania odpadów:

Data
Nazwa
Miejsce
Kontakt
9 - 10 maja 2019

14. Konferencja Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Warszawa

14 - 16 maja 2019

17. Konferencja Postępowanie z odpadami medycznymi

Bydgoszcz

18 - 30 maja 2019

12. Konferencja Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów. Kierunek: Regionalne Centrum Recyklingu

Wrocław

12 czerwca 2019

VIII Forum Spalania Biomasy i Odpadów

Chorzów

17 - 18 czerwca 2019

Envicon Water

Warszawa