Bezpieczna energia z odpadów

19 KONFERENCJA TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW – ODZYSK ENERGII

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w 19. Konferencji Termiczne przekształcanie odpadów – Odzysk Energii. Wydarzenie odbędzie się w formie hybrydowej
w dniach 22-24 listopada 2022 r. w Gdańsku w hotelu Radisson Hotel & Suites Gdańsk oraz online.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli komunalnych zakładów zagospodarowania odpadów, instalacji termicznego przekształcania odpadów, specjalistów ds. ochrony środowiska, firm dostarczających technologie termicznego przekształcania odpadów, przedstawicieli zbierających, przetwarzających i transportujących odpady.

W tegorocznej edycji zostaną poruszone najistotniejsze tematy dla branży odzysku energii z odpadów, m.in: wpływ European Green Deal oraz pakietu Fit For 55 na rozwój i funkcjonowanie Instalacji Odzysku Energii (IOE), perspektywy budowy w Polsce, kolejnych lokalnych IOE oraz ich rozwój na poziomie powiatowym – przegląd planowanych inwestycji, możliwości dofinansowania ze środków krajowych, uwarunkowania technologiczne oraz akceptacja społeczna budowy nowych instalacji  z uwzględnieniem 6-cio letnich już doświadczeń eksploatacyjnych funkcjonujących IOE, techniczne aspekty odzysku energii z odpadów i jego miejsce w hierarchii postępowania z odpadami, modernizacja źródeł ciepła w kierunku energetycznego wykorzystania wysokokalorycznej frakcji odpadów czy nowy image IOE, jako źródeł zielonej energii, zielonego wodoru i negatywnej emisji CO2.

Konferencja będzie świetną okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych w branży odzysku energii z odpadów.

Idealną okazją do poznania się jest nieformalne spotkanie zwane Abrysówką, która odbędzie się tradycyjnie dzień przed konferencją. Uroczysty bankiet w stylu Hollywood rozpocznie się pierwszego dnia konferencji w godzinach wieczornych. Drugiego dnia udamy się na kolację do restauracji, a tegoroczną edycję zakończymy wyjazdem studyjnym do Zakładu Termicznego Przekształcania odpadów w Gdańsku.

Rejestracja i szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://termiczne.abrys.pl/