Bezpieczna energia z odpadów

5 sposobów na firmę przyjazną środowisku

To jak postępujemy z odpadami, ma ogromny wpływ na środowisko. Co może zrobić firma, by lepiej nimi gospodarować i być bardziej ekologiczną?  

Poprzez odpowiedzialne gospodarowanie odpadami przedsiębiorstwo przyczynia się do ochrony środowiska. Dzięki konkretnym działaniom możliwe jest m.in. zwiększenie odzysku materiałów, ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz wykorzystania energii.

Zarządzanie odpadami jest istotnym aspektem ochrony środowiska, wpisującym się m.in. w Cele Zrównoważonego Rozwoju przyjęte przez ONZ. Firmy dostrzegają znaczenie odpowiedzialnego
i zrównoważonego gospodarowania odpadami, które przynosi korzyści środowiskowe, społeczne i biznesowe. Szukając optymalnych rozwiązań, warto brać pod uwagę wszystkie etapy, które mają wpływ na generowanie
i postępowanie z odpadami
– mówi Piotr Bruździak, Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Stena Recycling.

Oto pięć porad, które pomogą firmie postępować z odpadami tak, by lepiej chronić środowisko.

  1. Projektowanie dla recyklingu

Z niektórych produktów jesteśmy w stanie odzyskać więcej surowców niż z innych. Wpływ na to ma m.in. rodzaj materiałów użytych w procesie produkcji lub w ramach realizowanych usług, sposób ich wykorzystania czy możliwości późniejszego rozdzielenia od siebie. Projektowanie dla recyklingu zakłada stworzenie produktu w taki sposób, aby po zakończeniu pierwszego cyklu jego życia uzyskać jak najwyższy wskaźnik odzysku. Realizacja wypracowanych po uprzedniej analizie rozwiązań może przynieść pozytywny efekt biznesowy oraz korzyści dla środowiska.

  1. Segregacja odpadów

Im dokładniej odpady są sortowane, tym więcej surowców można odzyskać i przekazać do recyklingu. Dlatego wyselekcjonowanie dodatkowych strumieni odpadów, a przy tym wyraźne oznaczenie pojemników i edukacja pracowników przyczyniają się do zwiększenia poziomu odzysku odpadów powstających w przedsiębiorstwie.

  1. Optymalizacja gospodarowania odpadami

Zarówno dla środowiska, jak i samej firmy, korzyści przynosi optymalizacja gospodarowania odpadami. Punktem wyjścia do jej przeprowadzenia jest analiza procesu zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie. W jej wyniku możliwe jest m.in. dopasowanie wielkości i rodzaju pojemników do ilości wytwarzanych odpadów, automatyzacja systemu gromadzenia odpadów czy zastosowanie urządzeń redukujących objętość, tzw. prasokontenerów. Wszystko to pozwala na zmniejszenie ilości odpadów przeznaczonych do składowania i ograniczenie zanieczyszczenia środowiska wynikającego z ich transportu. Optymalizacja gospodarki odpadami pomaga również usprawnić pracę w firmie oraz poprawić bezpieczeństwo pracowników.

  1. Polityka „zero odpadów na składowisko”

Jak wynika z badania PBS przygotowanego na zlecenie Stena Recycling, 38 proc. dużych i 30 proc. średnich firm ma określoną politykę „zero odpadów na składowiska” (badanie zrealizowane w styczniu 2016 r.). Jej realizacja zakłada zarządzanie odpadami na każdym etapie produkcji tak, aby wszystkie odpady zostały w sposób najbardziej optymalny wykorzystane. Firma wraz z operatorem odpowiadającym za zagospodarowanie odpadami danego przedsiębiorstwa aktywnie poszukuje rozwiązań pozwalających na recykling, ponowne wykorzystanie
lub – w najtrudniejszym przypadku – spalanie z odzyskiem energii. Na realizację polityki „zero odpadów
na składowiska” bezpośredni wpływ mają zarówno projektowanie dla recyklingu, jak i sortowanie odpadów.

  1. Edukacja pracowników

Ważnym aspektem w zakresie ochrony środowiska jest edukacja pracowników, ponieważ to ich bezpośrednie działania w największym stopniu decydują, na ile rozwiązania przedstawione w powyższych punktach realizowane są w praktyce. Pracownicy odpowiedzialni są m.in. za efekt końcowy segregowania odpadów. Działania edukacyjne wpływają na poprawę gospodarowania odpadami oraz budują świadomość ekologiczną, która przyczynia się do promowania i realizowania zachowań na rzecz ochrony środowiska. Część firm decyduje się na angażowanie pracowników w akcje proekologiczne, np. organizując zbiórki elektroodpadów, którym może towarzyszyć element rywalizacji.

Źródło: materiały prasowe Stena Recycling.