Bezpieczna energia z odpadów

Jesienne porządki na działkach? Uważaj, bo możesz dostać mandat

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązuje całkowity zakaz spalania odpadów. W związku z czym w ostatnich dniach olsztyńscy strażnicy miejscy podejmują coraz więcej interwencji w związku ze spalaniem odpadów na ogrodach działkowych…

Części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów czy też parków również są odpadami, a co za tym idzie ich spalanie jest zabronione. Ponadto w naszym mieście obowiązują przepisy, które zobowiązują nas do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, więc nie możemy wrzucać odpadów zielonych do pojemników na odpady komunalne.

Co zatem począć z tymi problemowymi odpadami?
Nadają się one do kompostowania, ale można je także przekazywać firmie odbierającej odpady komunalne. W zabudowie jednorodzinnej oraz w domkach letniskowych odpady zielone należy gromadzić w workach koloru czarnego, oznaczonego napisem ,,zielone”, natomiast w zabudowie wielorodzinnej do pojemników oznaczonych napisem ,,zielone”.

Ustawa o odpadach:
Dz.U.2019.0.701 t.j. – Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Art. 191. odpady: Kto, wbrew przepisowi art. 155 o miejscu termicznego przekształcania odpadów, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.