Bezpieczna energia z odpadów

Jest zielone światło dla spalarni odpadów w Tarnowie

Wydana została decyzja środowiskowa dla budowy spalarni odpadów w Tarnowie. To oznacza możliwość realizacji tej budzącej obawy mieszkańców inwestycji.

Dokument określa, jakie warunki będzie musiało spełnić Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, aby spalarnia, która stanąć ma obok elektrociepłowni przy ulicy Spokojnej, była bezpieczna dla środowiska i ludzi. Decyzja wydana została przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska m.in. po konsultacji z urzędem marszałkowskim. Chodziło o to, aby rozwiać obawy Ministerstwa Środowiska, które kilka miesięcy temu sugerowało, że w Tarnowie nie można wybudować spalarni, gdyż tego typu inwestycja nie jest ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

Do spalarni trafiać będą tylko te odpady komunalne, których nie da się posegregować i nie można ich składować, a nie odpady zmieszane, jak to się dzieje np. w Krakowie. – Dla przetwarzania tych odpadów nie jest wymagane wpisanie do wojewódzkiego planu – tłumaczą w RDOŚ. Tarnowska spalarnia ma kosztować ok. 140 mln zł. Dziennie przetwarzanych ma być w niej siedem ciężarówek odpadów z terenu miasta. Uzyskana energia ze spalania posłużyć ma do produkcji ciepła i prądu. Ma to też ograniczyć w znacznym stopniu zużycie węgla przez MPEC.

Źródło: www.gazetakrakowska.pl