Bezpieczna energia z odpadów

Kiedy wypowiedzieć umowę na odbiór śmieci?

Ustawa śmieciowa nakłada na gminy obowiązek nałożenia na mieszkańców nowych opłat za wywóz śmieci. Ale ustawa śmieciowa każe również wypowiedzieć wszystkim gospodarstwom domowym dotychczasowe umowy z firmami odbierającymi od nich odpady. Tylko kiedy jest właściwy moment na wypowiedzenie?

Ustawa śmieciowa całkowicie zmienia odpowiedzialność za wywóz śmieci w gminach. Dotychczas każdy dom, wspólnota mieszkaniowa musiał podpisać sam umowę na wywóz odpadów z wybraną firmą. Obecnie za podpisanie takich umów odpowiada tylko i wyłącznie gmina. Dlatego obecnie obowiązujące umowy muszą zostać rozwiązane. W związku z tym pojawia się coraz więcej pytań, kiedy te umowy wypowiadać?

Tygodnik Ostrołęcki przypomina, że w ustawie nie ma zapisu, który by pozwalał na globalne rozwiązanie umów w całym kraju ze wszystkimi dotychczasowymi operatorami, więc każdy musi tego dokonać na własną rękę. Umowa musi zostać wypowiedziana najpóźniej do 30 czerwca 2013 roku.

Za śmieci będziemy płacić z góry

Ale gazeta radzi z tym nie czekać na ostatnią chwilę i już dziś przygotować wypowiedzenie z terminem wejścia w życie 30 czerwca 2013 roku. Niektóre gminy, jak Wyszków, same przygotowują wzory pism z wypowiedzeniem dla mieszkańców. Dlatego warto zapytać w swoim urzędzie, czy przypadkiem podobnego rozwiązania nie wprowadzono na państwa terenie.

 

>>Raport ws ustawy śmieciowej

 

Nowa ustawa wprowadza obowiązek uiszczania opłaty z góry. A to oznacza, że pierwsze rachunki za śmieci według nowych stawek opłat, będzie trzeba uregulować do 15 lipca. Nie do końca również pozostaje kwestia okresów rozliczeniowych. Obecnie mówi się o kwartalnych opłatach za wywóz śmieci.