Bezpieczna energia z odpadów

Oczyszczalnia ścieków firmy Unilever w fabryce lodów w Baninie

7 września w fabryce lodów firmy Unilever w Baninie k. Gdańska została uroczyście otwarta nowoczesna biologiczno-chemiczna podczyszczalnia ścieków (oczyszczalnia ścieków). Warta 2 mln euro inwestycja jest kolejnym etapem realizacji Planu „Życie w sposób zrównoważony” firmy Unilever, który zakłada znaczne ograniczenie wpływu firmy na środowisko naturalne.

Strategia ta przewiduje, jak czytamy w komunikacie prasowym firmy: „zero odpadów przekazywanych na wysypiska”, czyli zupełną eliminację odpadów trafiających na składowiska. „Program ten został wprowadzony już w 45 z 61 europejskich fabryk koncernu.”- mówi Anna Kozerska, dyrektor ds. komunikacji Unilever Polska.

Kolejne zalety ekologiczne to ograniczenie o połowę emisji gazów cieplarnianych, zużycia wody i ilości odpadów w całym cyklu tworzenia wartości czyli od pozyskiwania surowców do produkcji, po utylizację odpadów ze zużytych produktów.

Oczyszczalnia ścieków z nowoczesną technologią

W 2010 roku Unilever w Polsce wyprodukował ponad 15 tys. ton odpadów, z czego 96,98 proc. poddano procesom odzysku i recyklingu, jedynie 3 proc. trafiło na składowiska odpadów, a pozostałe 0,02 proc. unieszkodliwiono.

W komunikacie czytamy, że „Nowoczesne technologie, które wdraża firma, umożliwiają użycie wszystkich odpadów poprzez odzyskiwanie poszczególnych składników oraz wykorzystanie energii powstającej podczas spalania. Dziś wszystkie fabryki firmy Unilever w Polsce zaopatrywane są w energię elektryczną pochodzącą wyłącznie ze źródeł certyfikowanych”.

[na podst. informacji Unilever, gf]

>>Co dalej z oczyszczalnią ścieków Czajka?