Bezpieczna energia z odpadów

Opóźnienia w spalarni odpadów w Rzeszowie

Wykonawca Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem z Energii (ITPOE) w Rzeszowie poprosił o wydłużenie czasu na realizację inwestycji. Do tego, jak informuje PAP, ubiega się on również o przesunięcie terminu przekazania instalacji do eksploatacji.

ITPOE budowana jest w formule „pod klucz” co oznacza, że wykonawca musi uzyskać wszystkie pozwolenia administracyjne, zrealizować inwestycję, przeprowadzić rozruch instalacji oraz przekazać ją do eksploatacji.

– Niedotrzymanie warunków umowy przez konsorcjum firm odpowiedzialnych za terminową realizację inwestycji oznacza, że od 1 lipca br. ITPOE nie będzie pełnić funkcji Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla miasta Rzeszowa i okolicznych gmin – podkreśliła rzeczniczka. Apanasionek zaznaczyła, że PGE GiEK „wskazywała wykonawcy” niewystarczające tempo prac budowalnych. – Jeszcze w maju konsorcjum deklarowało, że terminowo wywiąże się z zapisów umowy – dodała rzeczniczka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Sandra Apanasionek.

Instalacje buduje konsorcjum firm Termomeccanica Ecologia i Astaldi, które powołału specjalnie dla tego kontraktu spółke Aster Resovia. Umowa została podpisana w 2015 roku, a koszt budowy to prawie 285 mln zł. Instalacja ma przetwarzać rocznie 100 tyś ton odpadów komunalnych.

Źródło: www.teraz-srodowisko.pl