Bezpieczna energia z odpadów

Powalczą o 5 mln euro na rekultywację składowisk odpadów komunalnych

28 kwietnia tego roku rozpocznie się walka o 5 mln euro unijnego dofinansowania, które można zyskać w konkursie Ministra Środowiska dotyczącego rekultywacji składowisk odpadów komunalnych.

Minister Środowiska rozpisał właśnie konkurs dotyczący rekultywacji składowisk odpadów komunalnych lub wydzielonych z nich części. Wnioski podmiotów, które starają się o dofinansowanie można składać od 28 kwietnia do 9 czerwca tego roku. Dzięki nim szkodzące środowisku wysypiska odpadów komunalnych mają zmienić się nie do poznania, tak by pełniły zupełnie inną rolę.
O dofinansowanie mogą się starać jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz Marszałkowie Województw.
Wnioski będzie można składać od 28 kwietnia do 9 czerwca 2014 roku.
Idea konkursu została przygotowana przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Środowiska.