Bezpieczna energia z odpadów

Segregacja odpadów – worki na śmieci

Prawidłowy sposób segregacji śmieci został określony przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego zbierania wybranych frakcji odpadów. Jedną najważniejszą zasadą systemu segregacji odpadów jest to, iż należy oddzielać surowce od odpadów, które mogą zostać ponownie przetworzone. Do surowców, jakie należy oddzielać, zaliczamy: papier, tworzywa i metale sztuczne, opakowania szklane oraz odpady biodegradowalne. Gminy natomiast decydują o konieczności oddzielania kolorowego szkła od białego. Taki sposób segregacji śmieci pozwala na uzyskanie pełnowartościowych surowców, które ulegną ponownemu przetworzeniu. W trakcie segregacji należy pamiętać o tak zwanych odpadach niebezpiecznych, takich jak akumulatory, zużyte baterie, świetlówki, chemikalia, przeterminowane lekarstwa, zużyty sprzęt AGD. Takie odpady można oddać jedynie do specjalnych punktów, zabrania się wyrzucania ich do śmieci zmieszanych.

Kolory pojemników do segregacji i ich znaczenie.

1. Niebieski pojemnik służy do segregacji papieru. Można w nim umieszczać wszelakiego typu gazety, zeszyty, książki, papierowe torby, kartony, tekturę, katalogi czy papierowe opakowania. Makulatura umieszczana w pojemniku nie może być tłusta czy mokra. Przed jej włożeniem do pojemnika, należy usunąć plastikowe okładki czy zszywki. W niebieskim pojemniku nie wolno umieszczać papieru faksowego i termicznego.

2. Żółty pojemnik przeznaczony jest na odpady wykonane z metalu i plastiku. Należy wkładać do niego opakowania z tworzyw sztucznych, nakrętki, zużyte długopisy, plastikowe butelki, puste opakowania po kosmetykach i żywności, puszki z aluminium, kartonowe pudełka po mleku i sokach. Pojemnik jest również miejscem na drobny złom taki jak stare kapsle, nożyczki czy zabawki. Przed wyrzuceniem odpadu, należy usunąć wszelkie nalepki i etykietki znajdujące się na nim. Do pojemnika w kolorze żółtym zabronione jest wkładanie opakowań po aerozolach, pojemników po smarach, olejach spożywczych i silnikowych, sprzętu AGD, opakowań po środkach chwastobójczych, puszek po farbach.

3. Czerwony pojemnik służący do segregowania puszek aluminiowych, drobnego złomu i metalu. Rzadziej spotykany w miastach.

4. Zielony pojemnik z przeznaczeniem na szkło białe albo szkło kolorowe. Do pojemników na szkło należy wrzucać takie odpady jak słoiki, butelki po soku i wodzie, butelki po napojach alkoholowych czy butelki po kosmetykach. Szklane odpady przed włożeniem do zielonego pojemnika, trzeba umyć i pozbyć się z nich etykiet. Nie wolno umieszczać w nim butelek z nakrętkami, gdyż one powinny się znaleźć w pojemniku na plastik i metal. Do zielonego pojemnika nie wolno wkładać lamp, żarówek, szkła stołowego, luster, szyb i reflektorów.

5. Brązowy pojemnik został stworzony na resztki warzyw i owoców, skoszoną trawę, trociny, liście, popiół z kominka, ogryzki, papier spożywczy, fusy z kawy i herbaty, skorupki jaj. Nie wolno umieszczać w nim resztek mięsa i ryb, papierosów, odchodów zwierząt, chorych roślin, artykułów higienicznych czy nabiału i tłuszczu.

6. Czarny pojemnik służy do wyrzucania wszystkich zakazanych odpadów z pozostałych pojemników.

Domowe kosze do segregacji

Każde gospodarstwo domowe powinno segregować swoje śmieci dla dobra środowiska. Warto jednak wcześniej zapoznać się z rodzajami odpadów podlegającymi segregacji,po czym zakupić worki do śmieci i przynajmniej dwa kosze na odpady.