Bezpieczna energia z odpadów

Po co spalać odpady w domowych piecach, jeśli można je przetworzyć

Spalanie śmieci w domowych piecach jest szkodliwe dla środowiska jak i dla nas samych. żeby zapobiec temu procederowi potrzebna jest edukacja odpadowa wśród dzieci już od najmłodszych lat.

– Głównym wyzwaniem w gospodarce odpadami na najbliższe lata jest przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. W tym procesie chodzi o efektywne wykorzystanie surowców, w tym poprawę potencjału wytwarzanych odpadów w zakresie możliwości ich recyklingu i przygotowania do ponownego użycia – mówi Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

Podkreśla przy tym,  że bardzo istotna jest walka z patologiami spalania śmieci.

Przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wskazują także na fakt potrzeby edukacji odpadowej wśród dzieci już od najmłodszych lat w ramach systemu szkolnictwa.

– Jeśli chcemy powalczyć o czystsze środowisko, należy edukować uczniów na temat circular economy, tak aby przenosili oni pożądane wzorce do domów. W ten sposób wychowamy świadome społeczeństwo w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami – powiedział Łukasz Sosnowski z MPiT.

Obecnie na szczeblu  europejskim jak i krajowym dobiegają końca prace dotyczące pakietu odpadowego wyznaczającego m.in. nowe cele w zakresie recyklingu oraz składowania odpadów.

Te działania przyczyniają się do usprawnienia systemu gospodarki odpadami oraz pozwolą na pełne wykorzystanie odpadów jako surowców.

Źródło: www.energetyka.wnp.pl