Bezpieczna energia z odpadów

Palenie śmieci w domowych piecach truje!

Władze Żywca proszą i apelują do mieszkańców: Nie palcie śmieci w domowych piecach! Tymczasem stolicę Beskidów spowija trujący smog. Problem palenia śmieciami w piecach dotycz coraz większej liczby polskich miast i wsi.

Żywiec to tylko jaskrawy przykład jak szkodliwe dla mieszkańców może być palenie śmieciami w domowych piecach. W mieście dopuszczalne stężenia pyłów zostały wielokrotnie przekroczone. Burmistrz publikuje zatrważające raporty i apeluje do mieszkańców o rozsądek. Ci zdają się nie dostrzegać problemu, bo Żywiec regularnie zasnuwa trujący smog.

W Żywcu jak w soczewce skupia się dużo szerszy ogólnopolski problem palenia śmieci w domowych piecach. Niestety wiele osób wydaje się nie zadawać sobie konsekwencji z procederu. Jak Polska długa i szeroka pali się w piecach śmieciami. Nie odstraszają mandaty ani apele. Tymczasem palenie śmieci jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia zwłaszcza samych palących. Spaliny i dymy wydobywające się z domowych kominów są około 100 razy bardziej zanieczyszczone niż dymy ze spalarni.

Jak działa spalarnia odpadów?

Do powietrza przedostają się ogromne ilości toksycznych dioksyn i innych zanieczyszczeń. Wśród wielu osób palących śmieci pokutuje przekonanie, że śmieci to znakomite i kaloryczne paliwo. Tymczasem temperatura panująca w domowych piecach jest zdecydowanie za niska do utylizowania odpadów, a gazy pochodzące z procesów niepełnego spalania zawierają dodatkowe ilości toksycznych substancji. Poza tym domowe instalacje grzewcze nie posiadają zaawansowanych filtrów montowanych w spalarniach odpadów.

[youtube_sc url=”http://www.youtube.com/watch?v=SLBi9SbzCFg” title=”Palenie%20śmieci%20to%20przestępstwo.%20Stop%20paleniu%20śmieci%20w%20domowych%20piecach” width=”600″ height=”480″]

W Żywcu burmistrz zapowiedział wzmożone kontrole w domach prywatnych i firmach. Urzędnicy stają do walki z nielegalnym paleniem śmieci. Ale bez zmiany świadomości może być trudno.