Bezpieczna energia z odpadów

Portal Spalarnie Odpadów zaprasza do współpracy. Prosimy o przesyłanie propozycji tematów oraz gotowych tekstów z zakresu utylizacji, ekologii, spalania odpadów. Interesują nas artykuły krytyczne, naukowe, eseje, wywiady – dotąd niepublikowane. Proponowane teksty nie powinny przekraczać 8 000 znaków (ze spacjami). Prosimy o przesyłanie materiału w formie pliku tekstowego (.doc).

Zdjęcia prosimy nadsyłać w rozdzielczości min. 300dpi, z prawami do publikacji, ponumerowane a podpisy do zdjęć zapisać w osobnym pliku tekstowym.

Prosimy także o dołączenie krótkiego biogramu autora.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo skracania oraz redagowania tekstów, a także nadawania tytułów własnych.