Bezpieczna energia z odpadów

Na stacjach paliw też trzeba segregować odpady

Opakowania po żywności oddzielnie, pojemniki po płynie do spryskiwaczy oddzielnie, skoszona trawa do specjalnych pojemników. Niby oczywiste, a jednak nie dla wszystkich. Strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska w Warszawie sprawdzają, czy pracownicy stacji paliw odpowiednio segregują odpady.

Straż miejska rozszerza kontrole o kolejne podmioty gospodarcze. Obok trwających kontroli warsztatów samochodowych funkcjonariusze z Oddziału Ochrony Środowiska rozpoczęli kontrole stacji paliw sprawdzając, czy wytwarzane w tych miejscach odpady są odpowiednio segregowane.

Pierwsze kontrole wykazały, że pracownicy kontrolowanych punktów doskonale radzą sobie ze składowaniem i segregacją odpadów niebezpiecznych.

Segregacja odpadów

Problemem jest natomiast odpowiednia segregacja odpadów komunalnych oraz odpadów biologicznych, takich jak np. odpady zielone – liście, drobne gałęzie, resztki roślin czy chwasty, powstałe w wyniku pielęgnacji terenów zielonych przyległych do stacji.

Najczęściej wszystko to trafiało do wspólnych pojemników. W takich sytuacjach zarządcy byli karani zgodnie z obwiązującymi przepisami i obligowani do wyposażenia stacji w dodatkowe pojemniki.

– Z naszych dotychczasowych obserwacji wynika, że podmioty gospodarcze nie zawsze zwracają uwagę na to aby odpady wytwarzane podczas prowadzenia działalności gospodarczej były składowane oddzielnie od odpadów komunalnych, czyli tzw. bytowych, które wytwarza każdy z nas w ciągu dnia. Jest to wynik zarówno małej świadomości ekologicznej przedsiębiorców, jak również nieraz zwykłej wygody – mówi Krzysztof Kosiński, naczelnik Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej m. st. Warszawy.

Pierwszymi kontrolami objęto dzielnice Włoch i Ochoty. W siedmiu z ośmiu skontrolowanych punktów ujawniono nieprawidłowości polegające na niewłaściwym segregowaniu odpadów.

Nie tylko paliwo

Na stacjach paliw oprócz sprzedaży gazu, ropy i benzyny prowadzona jest również działalność w zakresie sprzedaży akcesoriów samochodowych, napojów, żywności przetworzonej, przy jednoczesnej usłudze tzw. małej gastronomii.

Jak wykazały pierwsze kontrole, wytworzone w tym przypadku odpady, bez względu na ich charakter, niejednokrotnie nie są zbierane w sposób selektywny, przewidziany prawem, a są mieszane ze sobą.

– W związku z tym podjęliśmy decyzję o kontroli, aby jednocześnie uświadomić zarządom stacji paliw, że powinni gromadzić odpady w sposób przewidziany przepisami Regulaminu o utrzymaniu czystości oraz porządku na terenie m.st. Warszawy a także w sposób określony przepisami ustawy o odpadach. To nie jest trudne, tym bardziej, że warunki techniczne i sanitarne na stacjach pozwalają na prawidłowa gospodarkę odpadami – wyjaśnia powód trwających kontroli Kosiński.

Kontrolami zostaną objęte stacje paliw na terenie całego miasta.

Źródło: portalsamorzadowy.pl