Bezpieczna energia z odpadów

Termiczne przekształcanie odpadów (wydarzenie online)

Termiczne przekształcania odpadów jest tematem niezwykle ważnym i perspektywicznym, zarówno w kontekście gospodarki odpadami jak ekologii. Edukacja zaś musi pozostać ważnym elementem rozbudowy systemu odpadowego. Wychodząc naprzeciw tym tezom firma Abrys daje sposobność do dyskusji zapraszając na 17. już edycję konferencji „Termiczne przekształcanie odpadów”, która odbędzie się w formule online w dniach 24-25 listopada.

Uczestnicy konferencji mierzyć się będą z nowymi wyzwaniami, które czekają branżę Waste to Energy w Polsce – a ich na pewno nie zabraknie. Ze względu na obostrzenia związane z panującą pandemią uczestnicy będą mogli wziąć udział w konferencji w trybie online, bez konieczności wychodzenia z domu, czy biura.

W trakcie konferencji poprzez wystąpienia i panele dyskusyjne, zostaną poruszone najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące termicznego przekształcania odpadów, a będą to m.in.:

– plany resortu klimatu co do budowy kolejnych instalacji odzyskujących energię z odpadów,
– uwarunkowania prawne i ekonomiczne instalacji WtE,
– dialog między społecznością lokalną a samorządem planującym budowę spalarni,
– proces termicznego przekształcania odpadów i jego miejsce w hierarchii postępowania z odpadami,
– bieżąca eksploatacja zakładów, w tym utrzymanie ruchu oraz zagospodarowanie odpadów procesowych,
– termiczne zagospodarowanie frakcji palnej w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej.

Konferencja jest jednym z najbardziej liczących się wydarzeń poświęconym aktualnym tematom termicznego przekształcania odpadów co potwierdza liczba uczestników konferencji – blisko 300 osób na poprzedniej edycji. To spotkanie mające długoletnią tradycję podczas którego gromadzą się  przedstawiciele zakładów gospodarowania odpadami, samorządów, firm dostarczających technologie oraz świata nauki. Na bogaty program konferencji składają się liczne wystąpienia profesjonalistów, dyskusje oraz wyjazd studyjny umożliwiający uczestnikom poznanie działalności wybranego zakładu.

Więcej informacji o konferencji znajdą Państwo tutaj: https://termiczne.abrys.pl/