Bezpieczna energia z odpadów

W Szczecinie sprawdzają mieszkańców z segregacji śmieci

Mieszkańcy Szczecina, którzy deklarowali, że będą segregować śmieci, ale niekoniecznie wywiązują się z tego obowiązku mogą czuć się zaniepokojeni. Rozpoczęły się kontrole, są już też pierwsi ukarani. Pokazuje to, że segregacji śmieci należy przestrzegać.

Większość mieszkańców segreguje

Przynajmniej na papierze. Segregację śmieci deklarowało blisko 90 proc. wszystkich mieszkańców miasta. Już w trzy miesiące od wejścia w życie nowych przepisów kontrole pokazują, że nie wszyscy wywiązują się z tego obowiązku. Miasto wysyła już pierwsze wnioski do kilkudziesięciu osób, które z segregacją nie radzą sobie najlepiej. Finalną karą ma być wyższa stawka za wywóz nieczystości.
– Do dzisiaj wysyłaliśmy już kilkadziesiąt powiadomień do właścicieli nieruchomości o naruszeniach regulaminu utrzymania czystości i porządku. Głównie dotyczyło to gromadzenia w pojemnikach na odpady segregowane niewłaściwych odpadów oraz braku dostępu do pojemników – mówi serwisowi Gs24.pl Paweł Adamczyk, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Szczecinie. Osoby, które pouczenie otrzymają pierwszy raz i dostosują się do własnych deklaracji unikną kary.

Ukarzą niesegregujących

Obecnie urząd poucza i nie przewiduje kar, jednak jeśli trwające obserwacje okażą się prawdziwe i w ich wyniku zostanie stwierdzone, że ostrzeżenia nic nie dają, rozpocznie się egzekwowanie należności. Urząd ma już nawet adresy takich nieruchomości, gdzie mimo ostrzeżeń śmieci wciąż są gromadzone.
Na podstawie: Gs24.pl