Bezpieczna energia z odpadów

Warszawskie MPO wybuduje składowisko odpadów „Ekolina”

W granicach podwarszawskiej Zielonki powstanie nowoczesny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Ekolina”. To inwestycja będąca konsekwencją zmiany unijnych przepisów i likwidacji wysypiska odpadów w Radiowie przewidzianej na koniec 2016 roku.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania kilkanaście miesięcy temu zainwestowała w teren położony w podwarszawskiej Zielonce, na skraju poligonu w granicach jej gminy. Ma być przeznaczony pod gospodarkę odpadami. W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów „Ekolina” ma być przetwarzana zdecydowana większość odpadów – wedle europejskich norm i regulacji.
Serwis Fakty.wwl.pl zastanawia się czy okoliczni mieszkańcy będą protestować i czy spółce uda się przekonać, że inwestycja nie będzie kolejnym wysypiskiem, a nowoczesną technologiczną instalacją, niezagrażającą środowisku. Jednocześnie punktuje, że wraz z inwestycją pojawią się miejsca pracy.

W oddali od zabudowań?

– „Odnosimy się do działań MPO tylko w takim zakresie, w jakim przewiduje to prawo. MPO nabyło teren od prywatnego właściciela, a nie od gminy. Wystąpiło następnie do Urzędu Miasta Zielonka o przekazanie decyzji środowiskowej dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Ekolina”, który miał tam powstać w ramach działań prywatnego przedsięwzięcia. Jest to inwestycja całkowicie niezależna od samorządu naszej gminy” – mówi, cytowany na łamach serwisu burmistrz Zielonki Grzegorz Dudzik.
Inni lokalni politycy zapewniają, że działań MPO z pewnością nie odczują mieszkańcy, bo lokalizacja inwestycji oddalona jest o 15 kilometrów od najbliższych zabudowań.
MPO przekonuje, że w województwie konieczne są inwestycje tego typu. Inwestycję oprotestować mogą też mieszkańcy okolicznych gmin, w szczególności gminy Halinów. W zakładzie mają znaleźć się składowisko odpadów, sortownia, kompostownia odpadów zielonych, stanowisko z odpadami wielkogabarytowymi oraz stanowisko odzysku odpadów budowlanych i remontowych.
Dotychczas w związku z inwestycją zostały przeprowadzone badania hydrogeologiczne, dotyczące struktury geologicznej gruntów i wód podziemnych, spółka ma też prawomocną decyzję środowiskową dla tej inwestycji.