Bezpieczna energia z odpadów

Zmiany w zasadach magazynowania odpadów medycznych

Minister Zdrowia zatwierdził nowe wytyczne co do składowania odpadów medycznych. Od dnia 5 października niezbędne będą kolorowe worki, właściwa wentylacja pomieszczeń oraz nowe oznakowania.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi powiela większość przepisów, które obowiązywały do tej pory. Jednak pojawiło się parę nowych zapisów, które doprecyzowują szczegółowe postepowanie z odpadami medycznymi np. uwzględniają ich pochodzenie oraz sposób odzysku.

Od teraz tylko kolorowe worki

Nowe rozporządzenie Ministra kładzie specjalną uwagę na to, kiedy powinna zaczynać się segregacja odpadów medycznych. Odpady należy gromadzić w miejscach ich powstawania, mając na uwadze ich właściwości oraz sposób unieszkodliwiania. Jedną ze zmian jest rezygnacja z nieprzezroczystych worków na rzecz kolorowych.

W workach koloru czerwonego należy gromadzić m.in. pojemniki na krew. W żółtych workach należy umieszczać m.in. chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne. Zużyte narzędzia chirurgiczne oraz substancje wykorzystane podczas kąpieli leczniczych powinny być umieszczane w workach w kolorze innym niż czerwony i żółty.

Odpowiednio wentylowane pomieszczenia

Worki z odpadami powinny być dodatkowo oznakowane informacją o dacie i godzinie rozpoczęcia używania danego sprzętu oraz nazwą wytwórcy odpadów. Z uwagi na ochronę danych osobowych zrezygnowano z podawania siedziby wytwórcy odpadów medycznych.

Nowe przepisy mówią również o możliwości zbierania wszystkich rodzajów odpadów do pojemników w miejscach ich powstawania. Mogą one pozostać tam trzy doby, natomiast odpady wysoce zakaźne maksymalnie 24 godziny.

W dodatkowych wymaganiach uwzględniono również zapis o wentylacji pomieszczeń, w których składowane są odpady.

Na podstawie: www.teraz-srodowisko.pl