Bezpieczna energia z odpadów

14. Konferencja – Metody Zagospodarowania Osadów Ściekowych (22-24 września 2020 r. – Kołobrzeg)

W dniach 22-24 września w hotelu Seaside Park w Kołobrzegu odbędzie się 14. Konferencja „Metody zagospodarowania osadów ściekowych

Rozszerzona formuła spotkania obejmująca szerokie spektrum tego specyficznego rodzaju gospodarki odpadami ponownie trafi na wybrzeże Bałtyku. Tym razem do Kołobrzegu miasta dynamicznie rozwijającego się także w swojej sanatoryjnej i turystycznej infrastrukturze.

Spotkanie będzie doskonałą okazją do przyjrzenia się wodom Bałtyku z bliska, największej polskiej zlewni wód powierzchniowych, tym samym do stwierdzenia, że wody Bałtyku są czyste, a krajowa gospodarka osadowo-ściekowa Bałtykowi nie zagraża.

W programie konferencji przewidziane są dyskusje na temat problemów związanych z gospodarką komunalnymi osadami ściekowymi, planami jej rozwoju i wdrażania współczesnych trendów wskazujących osady jako źródło cennych surowców i substancji. Podstawą  do dyskusji będą doświadczenia innych krajów UE, które pozwolą pogląd ten rozwijać, analizować i formułować wszystkie za i przeciw. Do dyskusji i wygłoszenia referatów zaproszono międzynarodowe grono znakomitych specjalistów z zakresu prawnych i finansowych, ekonomicznych oraz technologicznych aspektów kształtujących współczesny obraz nowoczesnej gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi. Obok referatów przewidziano także interesujące panele dyskusyjne, a w aneksie Konferencji zaplanowano wizytę w MWiK w Kołobrzegu.

Konferencja „Metody zagospodarowania osadów ściekowych” jest obecnie jednym z największych i najbardziej opiniotwórczych spotkań dotyczących tematyki zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w naszym kraju. Na czele rady programowej stoi prof. dr hab. inż. Tadeusz Pająk z AGH w Krakowie. Celem konferencji jest przekazanie podmiotom z branży wodno-ściekowej, informacji dotyczących m.in. aktualnych przepisów unijnych i krajowych, danych dotyczących przetwarzania i właściwości osadów ściekowych, a przede wszystkim bieżących trendów w zakresie metod ich efektywnego zagospodarowania.

Główne zagadnienia konferencji:

  • ramy prawne, wymagania dotyczące zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, program i kierunki rozwoju,
  • nowe modele biznesowe zagospodarowania osadów ściekowych,
  • komunalne osady ściekowe w dobie gospodarki o obiegu zamkniętym, odzysk fosforu, rozwiązania na przykładzie Niemiec,
  • eksploatacja suszarni i spalarni osadów ściekowych, perspektywy rozwoju,
  • nowe technologie przetwarzające osady ściekowe w produkt,
  • wykorzystywanie osadów ściekowych jako OZE.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji w formie stacjonarnej lub online.
Więcej informacji na stronie https://osadysciekowe.abrys.pl/
Rejestracja na stronie https://osady-sciekowe-abrys.konfeo.com/pl/groups

 

Koordynator konferencji
Olga Rosiak
M: +48 784 036 989
e-mail: o.rosiak@abrys.pl