Bezpieczna energia z odpadów

Białystok buduje ogromny kompleks utylizacji odpadów komunalnych.

Duże aglomeracje muszą mierzyć się z ustawicznie wzrastającą ilością odpadów komunalnych oraz efektywnymi sposobami ich utylizacji. Kolejnym, obok m.in. Poznania i Krakowa, miastem które postanowiło zainwestować w przemysłowy ośrodek utylizacji odpadów jest Białystok.

W stolicy województwa Podlaskiego zaplanowane zostały dwie inwestycje: budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku oraz modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach. Ten ostatni był dotychczas główną placówką odpowiedzialną za pozbywanie się nieczystości białostockiej aglomeracji, jednak wzrastająca liczba odpadów oraz zaostrzające się przepisy dotyczące ich przetwarzania i składowania sprawiły, że miasto musiało podjąć decyzję o budowie nowego zakładu oraz modernizacji starego.

Jak mówi Wiceprezes PUHP „LECH” Sp. z. o. o. i Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu, Alina Pisiecka, nowy zakład „rocznie będzie przyjmował nawet 120 tysięcy ton odpadów”. Sama budowa wchodzi w skład szerokiego projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”, w ramach którego przeprowadzona zostanie również modernizacja zakładu w Hryniewiczach.

„Realizujemy całe przedsięwzięcie po to, by poprawić jakość życia mieszkańców aglomeracji. Będzie to możliwe dzięki redukcji ilości składowanych odpadów komunalnych. W rezultacie zminimalizowane zostanie zagrożenie dla zdrowia wynikające ze składowania odpadów”, zaznacza Pisiecka. Z nowego systemu skorzysta ponad 390 tysięcy mieszkańców, zarówno Białegostoku, jak i pobliskich gmin: Czarnej Białostockiej, Choroszczy, Gródka, Juchnowca Kościelnego, Dobrzyniewa Dużego, Supraśla, Zabłudowa oraz Wasilkowa.

Jeśli chodzi o modernizację i rozbudowę zakładu w Hryniewiczach, inwestycja obejmuje budowę nowego pola składowego dla śmieci po procesie termicznego przekształcania oraz zamknięcie i rekultywację istniejących pól składowych. „Prowadzimy prace, które polegają na przygotowaniu terenu do budowy niecki nowej kwatery na odpady. Teren został oczyszczony, wykonywane są nasypu do projektowanych rzędnych dna niecki składowiska, w następnej kolejności montowana będzie warstwa izolacji mineralnej składowiska”, opisuje Jarosław Soroka, przedstawiciel konsorcjum Hydrobudowa Gdańsk S.A. – Exalo Drilling S.A.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi aż 490 milionów złotych, z czego 210 milionów to środki z Unii Europejskiej. Prace mają zakończyć się w 2016 roku.

Na podstawie: Rp.pl