Bezpieczna energia z odpadów

Budowa krakowskiej spalarni nabiera tempa

Listopad 2015 roku – to miesiąc, w którym ma zostać zakończona budowa spalarni odpadów komunalnych w Krakowie – podano w trakcie wtorkowej uroczystości podpisania aktu erekcyjnego. Inwestycja warta jest blisko 800 mln zł.

Ostateczną datę potwierdzono w trakcie wtorkowego spotkania prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego z przedstawicielami mediów. Budowę rozpoczęto miesiąc temu – 6 listopada br. Jak podkreślał Majchrowski, zakład będzie „ostatnim ogniwem w procesie gospodarowania odpadami w mieście”.

Spalarnia ruszy na rok przed zapełnieniem wysypiska w Baryczy

Umowa na budowę spalarni została podpisana już w październiku ub.r. Głównym wykonawcą inwestycji została południowokoreańska firma POSCO Engineering & Construction Co. Oficjalnie budowa rozpoczęła się zaraz po tym, jak zniknęły ostatnie formalne przeszkody do jej rozpoczęcia. Prezydent w komunikacie krakowskiego magistratu podkreślał, że inwestycja „to wielki sukces Krakowa, który jest dziś jednym z liderów spośród wszystkich polskich miast i jako jedno z pierwszych przystępuje do realizacji tej strategicznej dla środowiska inwestycji”.
Warta blisko 797 mln zł inwestycja uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej. To największa miejska inwestycja, jaka powstaje przy współudziale funduszy unijnych. Projekt otrzymał 371,7 mln zł unijnego dofinansowania ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Krakowski Holding Komunalny, realizujący budowę otrzymał też na ten cel 270 mln zł preferencyjnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Akt erekcyjny został podpisany przez prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego, prezesa zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego Ryszarda Langera i kierownika projektu ds. realizacji POSCO Engineering & Construction Co. Jung Bok Seok.

Spalarnia wytworzy energię dla miasta

– Realizacja tej inwestycji wpłynie pozytywnie na rozwój całego miasta, a szczególnie dzielnicy Nowa Huta. Powstanie nowoczesny zakład z nowymi miejscami pracy, zwiększy się nasze bezpieczeństwo energetyczne – podkreślano w trakcie spotkania.
Zakład powstaje przy ul. Giedroycia w Nowej Hucie. Teren, na którym rozpoczęła się budowa jest nieużytkiem. Docelowo obiekt ma spalać wyłącznie tzw. resztkowe odpady komunalne, z których wcześniej oddzielono wszystkie użyteczne surowce wtórne. Rocznie ma spalać 220 tys. ton rocznie. Dzięki temu procesowi ma być wytwarzana energia elektryczna i ciepło dla miejskiej sieci ciepłowniczej.
Spalarnia to odpowiedź na zwiększającą się liczbę śmieci produkowanych przez krakowian, a także wymogi unijne. Obecnie w mieście wytwarza się ok. 321 tys. ton odpadów rocznie, do 2020 roku ma to już być ok. 340 tys. ton. Większość, bo 86 proc. wszystkich nieczystości trafia na składowiska, to z kolei jest niezgodne z unijnymi wymogami. Europejskie przepisy nakazują ograniczać składowanie odpadów biodegradowalnych i odzyskiwać energię w nich zawartą.
Na podstawie: Krakow.gazeta.pl, Wnp.pl