Bezpieczna energia z odpadów

Budowa spalarni w Poznaniu ruszy na wiosnę

Projekt budowy spalarni śmieci w Poznaniu z oficjalną zgodą na budowę. Budowa tego obiektu ruszy w kwietniu tego roku. Finał budowy ma nastąpić w 2016 roku.Zgoda na inwestycję została właśnie wydana miastu Poznań i spółce Sita Zielona energia. To pozwoli na rozpoczęcie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Wcześniej niż planowano

Budowa spalarni to zdecydowanie największe przedsięwzięcie inwestycyjne w Poznaniu. Jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Koszt inwestycji szacuje się na 725 mln zł, z czego 352 mln zł to dotacja z UE.
– „Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę nastąpiło na dwa miesiące przed terminem przewidzianym w harmonogramie. Pozwoli to rozpocząć prace budowlane wcześniej niż planowano. To z kolei korzystnie wpłynie na absorpcję środków unijnych przeznaczonych dla projektu >>System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania<<, w ramach którego realizowana jest spalarnia” – mówi nałamach Wielkopolskie.naszemiasto.pl Paweł Marciniak, rzecznik urzędu miasta.

Ruszy w październiku 2016 roku

Inwestycja powstanie w ramach umowy partnerstwa publiczno-prywatnego z kwietnia ub.r., którą podpisali prezydent miasta i prezes Sita Polska. Dotyczy budowy i eksploatacji spalarni. Miasto ma być właścicielem spalarni, zaś współfinansujący ją prywatny partner, a więc powołana wyłącznie w tym celu Sita Zielona Energia oprócz zaprojektowania i budowy będzie eksploatowała spalarnię przez kolejne 25 lat.
Spalarnia powstanie w sąsiedztwie poznańskiej elektrociepłowni Karolin. Odpady w niej wytwarzane mają posłużyć przy budowie dróg, część ma być też bezpiecznie składowana.
Budowa ma być sfinalizowana w 2016 roku, wg umowy w październiku ma być oddana do użytku. Rokrocznie ma być w niej wytwarzane 210 tys. ton odpadów dostarczanych przez Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.
Na podstawie: Wielkopolskie.naszemiasto.pl