Bezpieczna energia z odpadów

Czy największa spalarnię w Polsce wybudują Chińczycy?

Oferta złożona przez Shanghai Electric Power Construction została najlepiej oceniona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie w przetargu o rozbudowę spalarni odpadów komunalnych.

Przetarg został ogłoszony w trybie nieograniczony w maju 2017 roku. Oferty otwarto pod koniec stycznia 2018 roku.

Najważniejszym kryterium w doborze wykonawcy stanowiła cena (60 proc.). Kolejne to: okres gwarancji (20 proc.), moc elektryczna brutto w kongregacji (10 proc.) i dyspozycyjność roczna instalacji (10 proc.).

Oferta chińskiej firmy wynosiła ponad 1 mld zł brutto i otrzymała ona najwyższe noty w każdej kategorii. Termin realizacji zadania wynosi 36 miesięcy.

Na podstawie: www.portalsamorzadowy.pl