Bezpieczna energia z odpadów

Departament Energii USA wspiera biomasę

8 maja Departament Energii USA ogłosił, że przeznaczy 3 mln dolarów na rozwój projektów badawczych w ramach programu biomasa. Wsparcie dostaną zaawansowane technologicznie projekty mające na celu rozwijanie sektora biopaliw. Finalnie zakwalifikowano dwa projekty – pierwszy to Uniwersytet Tennessee, a drugi Northwestern.

Program biomasa powstał we współpracy z Departamentem Rolnictwa USA i ma on na celu dywersyfikację krajowych źródeł energii. Pokazuje on biomasę jako źródło łatwo dostępnej energii i dąży do zwiększeniu udziału tej energii w rynku ze względów ekonomicznych oraz zrównoważonego podejścia do pozyskiwania paliw i energii.

Powyższy program zakłada łącznie nauki i inżynierii. Oba wybrane Uniwersytety spełniają ten warunek. Tennessee zakłada opracowanie projektu zintegrowanej biorafinerii łączącej produkcję paliw płynnych i odnawialnych składników chemicznych w celu produkcji etanolu celulozowego – biopaliwa produkowanego z drewna, słomy i niejadalnych części roślin. Northwestern ma zająć się szybką syntezą biopaliw i biokomponentów nowej generacji biomasy lignocelulozowej.

Energetyka odnawialna w USA rozwija się dynamicznie. Władze promują działania mające na celu ograniczenie emisji CO2, jednak podejście do kwestii polityki klimatycznej różni się znacząco w poszczególnych stanach.

Źródło: www.cire.pl