Bezpieczna energia z odpadów

XI edycji Forum Technologii w Ciepłownictwie i Energetyce – Spalanie Biomasy (28-29.10.2021)

Pod koniec października w Koninie i Licheniu odbędzie się XI Forum Technologii w Ciepłownictwie i Energetyce – Spalanie Biomasy. Gospodarzem Honorowym Forum został Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin.

11 edycja to już tradycja! Forum Biomasy jest najważniejszym i największym jesiennym spotkaniem branży ODBIORCÓW – DOSTAWCÓW – PRODUCENTÓW biomasy na cele energetyczne.

W trakcie Forum uczestnicy będą mieli możliwość poznania najnowszych i najważniejszych zmian oraz wyzwań jakie czekają rynek biomasy oraz technologie które będą jej przyszłością.

Spotkanie będzie miało bardzo ciekawy i bogaty program. Najważniejszymi poruszanymi tematami będą m. in.:

  • Dyrektywa REDII – na jakim etapie wdrażania do polskiego prawa jesteśmy?
  • Jak przepisy Dyrektywy REDII wpłyną na regulacje kształtujące rynek biomasy w Polsce?
  • Kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych (GHG) w odniesieniu do paliw z biomasy – wyzwania dla dostawców i odbiorców w zakresie Dyrektywy REDII.
  • Certyfikacja producentów i jednostek wytwórczych zgodnie z Dyrektywą RED II
  • Biomasa w pakiecie Fit for 55
  • Zielony wodór z biomasy nowym kierunkiem w rozwoju sektora.
  • Z jakich źródeł możemy pozyskać finansowanie na nowe inwestycje biomasowe?
  • Case study – doświadczenia z nowej i funkcjonującej instalacji spalającej biomasę
  • Surowiec – jego dostępność, ceny i kontraktacja
  • Spalanie biomasy i jakie jeszcze dostępne technologie mogą być skutecznym sposobem na dekarbonizację przemysłu, ciepłownictwa i energetyki.

 

Podczas wydarzenia będzie można  spotkać cały przekrój rynku począwszy od regulatorów, po potencjalnych i obecnych wytwórców ciepła i energii z biomasy, producentów i dostawców biomasy, dostawców technologii, dostawców surowca, jak również firmy inżynieryjne i badawcze.

Szczegółowe informacje oraz możliwość rejestracji dostępna jest pod adresem: powermeetings.eu