Bezpieczna energia z odpadów

EEW czy Astaldi? Kto zbuduje spalarnie w Gdańsku?

Już niedługo dowiemy się, kto uzyska kontrakt w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na budowę oraz 25-letnią eksploatację spalarni odpadów w Gdańsku.

Już jutro, czyli 16 stycznia tamtejszy Sąd Okręgowy planuje ogłosić wyrok w sprawię skargi złożonej przez EEW Energy from Waste na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

To już druga skarga, którą złożyło EEW. Poprzednie dwa wydane przez Izbę orzeczenia mówiły o wykluczeniu oferty niemieckiej spółki. Efektem całego zamieszania był wybór drugiej oferty, należącej do konsorcjum Astaldi.

KIO nakazała wykluczenie oferty EEW (która w lipcy 2017 wygrała przetarg). Po ponownej ocenie zamawiający wybrał konsorcjum włoskich spółek Astaldi o Termomeccanica Ecologi wraz z francuskim TIRU.

Cała inwestycja ma nazywać się „Port Czystej Energii”. Partner prywatny ma zaprojektować oraz wybudować spalarnię, a następnie eksploatować ją przez 25 lat.

Na podstawie: www.budownictwo.wnp.pl