Bezpieczna energia z odpadów

Firmy wywożące łódzkie odpady bliskie bankructwa?

Dziś łódzcy radni na specjalnej sesji mają dyskutować o rewolucji śmieciowej, w głównej mierze o przyszłorocznej obniżce stawek śmieci. Ale nad włodarzami miasta stoi inny problem – firmy odbierające odpady funkcjonują na granicy opłacalności.

Nadzwyczajna sesja łódzkich radnych to przede wszystkim wynik konieczności przedyskutowania propozycji Hanny Zdanowskiej, prezydent miasta, która zapowiedziała, że od nowego roku będą obowiązywały nowe – niższe stawki za wywóz śmieci: od 9 zł (segregowane) i 14 zł (niesegregowane). Radni klubów wnioskujący o dodatkową sesję będą proponować jeszcze większe obniżki, do odpowiednio 6 i 9 zł.
Radni niepokoją się też, że obecne środki, jakie spływają na miejskie konto z tytułu zapewnienia mieszkańcom wywozu śmieci są za duże i ich suma przekracza przewidziany budżet. Przepisy regulują natomiast, że opłaty mają być skalkulowane tak, by pokrywały koszty odbioru i utylizacji.

Poniżej opłacalności?

Ewa Jasińska, wicedyrektor wydziału gospodarki komunalnej UMŁ zauważa, że sporym problemem, jaki wkrótce może stać się głównym przedmiotem dyskusji miejscowych polityków jest fakt, że firmy odbierające odpady działają na granicy opłacalności. – „Biorę pod uwagę, że mogą zbankrutować i zerwać umowy. Wystąpiły do nas o renegocjację cen, ale nie możemy tego zrobić. Stwarza to dla nas pewne niebezpieczeństwo. Jeśliby któraś z firm zbankrutowała, trzeba by było szybko przeprowadzić przetarg, a do tego czasu powierzyć komuś odbiór odpadów. Mam nadzieję, że wytrzymają” – mówi Jasińska na łamach łódzkiej „Gazety Wyborczej”.
Prawdopodobną przyczyną takiego stanu rzeczy jest zbyt niska kalkulacja kosztów odbioru nieczystości przez firmy biorące udział w przetargu. Dodatkowo z racji nieterminowej obsługi poszczególne firmy płacą umowne kary. Najwięcej – Eko-Serwis obsługujący łódzkie Bałuty. Mimo skarg umowy ważne do końca przyszłego roku nie będą zrywane. Nowy przetarg, na wywóz śmieci z miasta od 2015 roku zostanie rozpisany na wiosnę przyszłego roku.
Na podstawie: Lodz.gazeta.pl

Firmy wywożące łódzkie odpady bliskie bankructwa?