Bezpieczna energia z odpadów

Gdańscy radni przegłosują obniżkę cen za śmieci?

Gdańscy radni jeszcze w tym miesiącu zagłosują czy obniżyć stawki za wywóz śmieci o 20 proc. Propozycja to wynik mniejszych kosztów odbioru i składowania.

Gdańszczanie stawki za wywóz nieczystości mają określane na podstawie zajmowanej przez nich powierzchni lokalu. Jeśli radni przegłosują propozycję, to mieszkańcy wkrótce będą płacić 20 proc. mniej.

Nowe stawki od 1 kwietnia?

Propozycja obniżek dotyczy gdańszczan, którzy segregują śmieci. Za wywóz nieczystości i ich utylizację w wyniku przegłosowania zmian płaciliby mniej o 20 proc. względem ubiegłego roku. Powodem propozycji są mniejsze koszty odbioru i składowania. Propozycje zmian będą dyskutowane na najbliższej sesji rady miasta, która będzie jeszcze w lutym br.
Jeśli radni zaakceptują propozycję zmian, te wejdą w życie od 1 kwietnia br. W tej chwili stawka za odpady segregowane wynosi 0,56 zł za metr kwadratowy. Cena miałaby spaść do 0,44 zł za metr kwadratowy. W przypadku śmieci niesegregowanych nie ulegnie zmianie – obecnie wynosi 0,72 zł za metr kwadratowy.

Niższe koszty

– „Obniżka jest możliwa dzięki niższym, niż szacowano w momencie startu nowego systemu, kosztom odbioru i zagospodarowania odpadów. Mamy nadzieję, że różnica wysokości obu stawek jeszcze mocniej zmobilizuje mieszkańców do segregowania odpadów” – mówi cytowany przez Trojmiasto.gazeta.pl Maciej Lisicki, zastępca prezydenta Gdańska. – „Z danych zebranych przez nas do tej pory wynika, że obniżka w przyszłości może być jeszcze większa. Zależy to wyłącznie od samych mieszkańców, a konkretnie od tego, jak wielu z nich zdecyduje się na segregowanie odpadów” – rozwija.
Jeśli ustawa wejdzie w życie, mieszkańcy Gdańska będą musieli ponownie złożyć deklaracje śmieciowe. W takim wypadku miasto ułatwi to mieszkańcom, którzy otrzymają gotowe do odesłania deklaracje. Będzie trzeba je tylko podpisać.
Na podstawie: Trojmiasto.gazeta.pl