Bezpieczna energia z odpadów

Gospodarka odpadami: od 1 stycznia 2019 r. elektroniczna baza danych

Uruchomienie od 1 stycznia 2019 roku elektronicznej bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarki odpadami, w skrócie BDO – to główna zmiana przewidziana projektem noweli ustawy o odpadach, jaką we wtorek ma zająć się rząd.

Zdaniem autorów nowych przepisów, wprowadzenie BDO ma uszczelnić system i pomóc w walce z szarą strefą. Ma być to też dodatkowe narzędzie dla inspektorów środowiska.

W ocenie skutków regulacji do projektu wyjaśniono, że BDO da możliwość elektronicznego obiegu dokumentów, ewidencji odpadów, dzięki czemu będzie można na bieżąco uzyskać informację na temat ilości zbieranych, transportowanych odpadów oraz miejsca ich przekazania lub przetwarzania.

Jakie informacje będą gromadzone w bazie?

W bazie będą gromadzone informacje m.in. o: wprowadzanych do obiegu produktach w opakowaniach, olejach smarowych, oponach zużytym sprzęcie elektronicznym, bateriach i akumulatorach oraz odpadach z nich powstających. W BDO znajdą się również dane nt. osiąganych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu.
Baza będzie też ewidencją odpadów, ponieważ będzie obejmować wszystkie podmioty zobowiązane do jej prowadzenia oraz będzie zawierać pełną informację na temat ich zagospodarowania.

Uszczelnieniu systemu ma pomóc też wprowadzenie „kart przyjęcia odpadów”. Każdorazowo potwierdzać będzie ona przyjęcie odpadów komunalnych oraz ich masy. Zastąpi ona tzw. kartę zbiorczą, która była wypełniania raz w miesiącu.

Ponad 1,2 mld euro na inwestycje dotyczące gospodarki odpadami

Przypomnijmy, że zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, Polska może wykorzystywać ponad 1,2 mld euro na inwestycje dotyczące gospodarki odpadami.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski mówił Naczelnej Redakcji Gospodarczej Polskiego Radia, że z pieniędzy mogą korzystać samorządy oraz podmioty, które realizują zadania własne w gminach.

– Dotyczy to przede wszystkim budowy, modernizacji, rozbudowy instalacji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Mogą to być sortownie, kompostownie, instalacje fermentacji, typu biogazownie. Możliwe są również spalarnie odpadów, ale tutaj będzie położony nacisk, żeby były one w pełni uzasadnione pod względem samego wykorzystania i pod względem środowiskowym – mówił ekspert.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się najpóźniej na przełomie października i listopada, mówił Artur Michalski.

Według zaleceń Komisji Europejskiej w 2020 roku powinniśmy osiągnąć poziom 50 proc. odzysku i ponownego użycia papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych. Obecnie wskaźnik ten wynosi nieco ponad 25 proc.

Źródło: http://www.polskieradio.pl