Bezpieczna energia z odpadów

Gospodarka odpadami na celowniku Ministra Środowiska

Sukcesy w walce z wyłudzeniami VAT-u pokazują, że nie możemy bać się odważnych działań, które będą rozwiązywać problemy problemowo. Tak uważa wiceminister Sławomir Mazurek i tym samym wnikliwie przygląda się działalności obejmującej gospodarkę odpadami.

Minister chce wprowadzenia mechanizmu gwarancji finansowej dla przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Chce on aby posiadacze odpadów zaprzestali ich porzucania. Takie rozwiązanie zabezpieczy środki finansowe, które mają być przeznaczone na potrzeby wykonania zastępczego w postępowaniu egzekucyjnym w celu usunięcia i zagospodarowania porzuconych odpadów.

– To jest sztandarowy projekt. Bardzo mi zależy, żeby ta kaucja właśnie mogła być tym narzędziem, ponieważ przewóz odpadów to nie jest przewóz substancji, które są neutralne dla środowiska. Jest to oczywistość, ale ona musi też znaleźć swoje odbicie w prawie. Tutaj jest forma kaucji. W niektórych obszarach wiele środowisk domaga się takiej kaucji. Tutaj jest raczej odwrotnie, ale my będziemy bardzo konsekwentnie zmierzać do tego, żeby taką kaucję czy takie zabezpieczenie finansowe wprowadzić – mówił wiceminister.

Dopóki funkcjonuje podmiot odpowiedzialny za konkretne odpady to on ponosi odpowiedzialność za ich usunięcie.

Na podstawie: www.portalsamorzadowy.pl