Bezpieczna energia z odpadów

Ile energii rocznie wytwarzają spalarnie odpadów w Polsce?

Biorąc pod uwagę ilość elektrowni produkujących energię z odpadów lub ich przerób, jesteśmy daleko w tyle za innymi państwami w Europie lub na świecie. Powoli nadrabiamy te zaległości, przygotowując się do nowych inwestycji.

Dotychczas powstałe spalarnie w Polsce łącznie mogą przerobić ok. 800 tys. ton śmieci. Są to zakłady obróbki termicznej odpadów w Białymstoku, Koninie, Krakowie, Bydgoszczy, Poznaniu i Szczecinie. Pod koniec bieżącego roku zostanie uruchomiony zakład utylizacji odpadów w Rzeszowie, na 2021 rok przewiduje się otwarcie spalarni w Szadółkach (Gdańsk). Energia zarówno elektryczna, jak i cieplna, która zostanie przez zakłady wyprodukowana, przekroczy 100 MW.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku został otwarty 31 grudnia 2015 roku. Dzięki obróbce termicznej odpadów dostarcza 43 tys. MWh energii elektrycznej oraz ok. 360 tys. GJ energii cieplnej do 16 tys. gospodarstwach domowych. W zimie dzięki tej energii ogrzewane jest 875 budynków jednorodzinnych. Taką wydajność zapewnia przerobienie 120 tys. ton śmieci.

Przepustowość zakładu zajmującego się termiczną obróbką śmieci w Koninie jest mniejsza od tego w Białymstoku, a także od pozostałych zakładów. Rocznie wynosi około 94 tys. ton odpadów. Dzięki utylizacji śmieci wyprodukowana zostaje energia elektryczna na poziomie 6,8 MW i energia cieplna w granicach około 15,5 MW.

Zastosowana technologia w zakładzie wybudowanym w Bydgoszczy pozwala wytworzyć 27,7 MW energii cieplnej i 9,2 MW energii elektrycznej. Do wytworzenia takiej energii rocznie zakład zużywa około 180 tys. ton odpadów.

Zakłada się, że otwarta w Szczecinie spalarnia będzie w stanie poddać obróbce termicznej przez rok około 150 tys. ton odpadów komunalnych, co w konsekwencji zapewni prąd i ciepło 30 tys. gospodarstw domowych. Maksymalna energia elektryczna może wynieść 7,5 MW, a energia cieplna 32 MW.

Zakład w Krakowie przekształca 220 tys. ton odpadów komunalnych rocznie, w wyniku czego powstaje energia elektryczna wielkości 65 000 MWh i energia cieplna równa 280 000 MWh. To największa ekospalarnia spośród wszystkich.

Na koniec roku planowane jest otwarcie Ekospalarni w Rzeszowie. Ta ekospalarnia ma doskonałą lokalizację, ponieważ powstanie ona przy sortowni odpadów. Dzięki temu część kosztów logistycznych np. transportu zostanie ograniczona. Zakłada się, że pierwsza z dwóch linii będzie przerabiać około 100 tys. ton śmieci na energię cieplną i elektryczną.

Na 2021 rok planuje się otwarcie ekologicznej spalarni śmieci w Gdańsku. Jej przerób może sięgać nawet 160 tys. ton odpadów rocznie.